Svetovni dan zemlje

Tudi zemlja ima svoj praznik. Naša družina se z njo veseli vsak dan. Nismo eni tistih fejk ekologov, ki se za take predstavljajo, zaradi subvencij ali zaradi kandidature. Pri nas z naravo delamo, kot da je naša.

Svetovni Dan Zemje (Earth Day) je na današnji dan 22. aprila. Zaradi okoljskega pompa je ta mednarodni pansvetovni dan vidnejše mesto našel tudi pri nas. Seveda še niti približno ne takšno, kot bi ga moral ali kakršno bo imel v bližnji prihodnosti. Pustimo času čas in se pustimo presenetiti.

Za nase je dan zemlje vsak dan. Mi za naravo skrbimom z njo delamo lepo na vseh področjih in v vseh pogledih. Otroci so vzgojeni v duhu ločevanja odpadkov, četudi smo desetletja za svojo marljivost stigmatizirani s strani komunale. Zavzemamo se za obnovljive vire energije, za zmanjševanje količine plastične embalaže (akcija proti strupenim embalažam), za manjše svetlobno onesnaženje,… skratka za vse, čemur nasprotujejo multinacionalke in politika.

Seveda svetovni dan Dan Zemlje (ww2.earthday.net) ni samo kopica teh postavk, niti ni Dan Zemlje zgolj eno od številnih, tovrstnih opozarjanj – trimčkanj. Je simbolno osveščanje k odgovornost.

Se še spomnite prvega odstavka? Pometi svoj prag in zemlja ti bo hvaležna.