Vsi poklici v Sloveniji – Seznam poklicev

Koliko poklicev je v Sloveniji, kateri so ali so to vsi slovenski poklici, ki jih danes poznamo, nam kakšna tipična služba manjka? Po standardni klasifikaciji poklicev imamo le teh v Sloveniji preveč, a še vedno premalo! Poklicni bloger še vedno ni na seznamu v klasifikaciji del. Imamo pa kovača in kovačico, četudi je obrt takorekoč izumrla koncem prejšnjega stoletja.

Standardna klasifikacija poklicev temelji na Mednarodni standardni klasifikaciji poklicev – 1988 (International Standard Classification of Occupations – 88), ki je po priporočilu Mednarodne organizacije dela postala mednarodni standard. Standardna klasifikacija poklicev je usklajena tudi z Mednarodno standardno klasifikacijo poklicev – 1988 COM, standardom v Evropski uniji.

Standardna klasifikacija poklicev je nacionalni standard. Ta se uporablja pri evidentiranju, zbiranju, obdelovanju, analiziranju, posredovanju in izkazovanju podatkov. Koliko poklicev t.i.služb imamo v Sloveniji? Standardna klasifikacija poklica naj bi bila pomembna za spremljanje stanj in gibanj na trgu dela. A to je le birokracija. Državni seznam zastarelih označb za posamičen poklic ne jamči realnega stanja dela na terenu. Po več desetletjih še vedno ni poklica bloger, četudi je blogerjev tristokrat več, kot kovačev. Veliko ljudi doma, pa sploh po svetu sepreživlja s pisanjem bloga. V tujini so nekateri blogerji celo bolj plačani od menedžerjev.

Lista in seznam poklicev v Sloveniji po abecednem redu

kodirni seznam                      po abecedi od A do Ž

8122.00 Adjuster/adjusterka metalurških izdelkov

4115.01 Administrator/administratorka

3429.01 Agent/agentka za glasbene prireditve

3429.01 Agent/agentka za gledališke prireditve

3429.01 Agent/agentka za kulturne prireditve

3429.02 Agent/agentka za literaturo

3429.03 Agent/agentka za propagando

3429.04 Agent/agentka za šport

2213.18 Agronom/agronomka

2213.01 Agronom/agronomka za poljedelstvo

2213.02 Agronom/agronomka za sadjarstvo

2213.03 Agronom/agronomka za vinogradništvo

2213.04 Agronom/agronomka za vrtnarstvo

3474.01 Akrobat/akrobatka

2121.01 Aktuar/aktuarka

5222.01 Akviziter/akviziterka

3475.05 Alpinistični in plezalni inštruktor/alpinistična in
plezalna inštruktorica

2412.01 Analitik/analitičarka poklicnega dela

2212.01 Anatom/anatomistka

2351.01 Andragog/andragoginja

2221.02 Anestezist/anestezistka

2455.01 Animator/animatorka lutk

2432.01 Antikvar/antikvarka

2442.01 Antropolog/antropologinja

8152.02 Apnar/apnarka

8264.01 Apreter/apreterka tekstilij, usnja, krzna

2453.01 Aranžer glasbe/aranžerka glasbe

3471.01 Aranžer/aranžerka

2442.02 Arheolog/arheologinja

2141.05 Arhitekt krajinar/arhitektka krajinarka

2141.01 Arhitekt oblikovalec/arhitektka oblikovalka

2141.02 Arhitekt projektant/arhitektka projektantka

2141.04 Arhitekt urbanist/arhitektka urbanistka

2141.06 Arhitekt/arhitektka

2141.03 Arhitekt, svetovalec/arhitektka, svetovalka

2431.01 Arhivar/arhivarka

2431.02 Arhivist/arhivistka

4141.01 Arhivski uradnik/arhivska uradnica

3474.01 Artist/artistka

5149.01 Astrolog/astrologinja

2111.01 Astronom/astronomka

1121.12 Ataše/atašejka

7241.02 Avtoelektričar/avtoelektričarka

7213.01 Avtoklepar/avtokleparka

7141.02 Avtoličar/avtoličarka

7231.02 Avtomehanik/avtomehaničarka

2211.01 Bakteriolog/bakteriologinja

3145.01 Balanser/balanserka letal

2454.01 Baletni pedagog/baletna pedagoginja

2454.02 Baletni plesalec/baletna plesalka

2454.03 Baletni solist/baletna solistka

5143.01 Balzamer/balzamerka

3432.01 Bančni asistent/bančna asistentka

4212.01 Bančni uradnik/bančna uradnica pri okencu

4212.02 Bančni uradnik/bančna uradnica za denarno poslovanje po
telefonu

8264.02 Barvar/barvarka tekstilij, usnja, krzna

8264.03 Belilec/belilka tekstilij

7123.01 Betoner/betonerka

2432.02 Bibliotekar/bibliotekarka

9152.01 Biljeter/biljeterka

3229.02 Bioenergetik/bioenergetičarka

2212.02 Biofizik/biofizičarka

2451.08 Biograf/biografinja

2212.03 Biokemik/biokemičarka

2211.02 Biolog/biologinja

2112.01 Biometeorolog/biometeorologinja

2122.01 Biometrik/biometričarka

7233.02 Biromehanik/biromehaničarka

7313.02 Bižuterist/bižuteristka

4211.01 Blagajnik/blagajničarka

4212.03 Blagajnik/blagajničarka na banki

4212.04 Blagajnik/blagajničarka na pošti

4211.02 Blagajnik/blagajničarka v trgovini

4131.03 Blagovni manipulant/blagovna manipulantka

5132.01 Bolničar/bolničarka v socialnovarstvenem zavodu

5139.01 Bolničar/bolničarka v veterinarstvu

5132.02 Bolničar/bolničarka v zdravstvenem zavodu

9132.01 Bolniški strežnik/bolniška strežnica

3411.01 Borzni makler/borzna maklerka

3411.01 Borzni posrednik/borzna posrednica

3411.01 Borzni posrednik/borzna posrednica za delnice

3411.01 Borzni posrednik/borzna posrednica za devizno menjavo

3411.01 Borzni posrednik/borzna posrednica za naložbe

3411.01 Borzni posrednik/borzna posrednica za poroštvo

3411.01 Borzni posrednik/borzna posrednica za vrednostne papirje

2211.03 Botanik/botaničarka

3472.02 Bralec/bralka sporočil

5141.01 Brivec/brivka

7224.01 Brusilec/brusilka kovin

7322.05 Brusilec/brusilka kristalnega stekla

3441.01 Carinik/carinica

3422.01 Carinski deklarant/carinska deklarantka

2470.01 Carinski inšpektor/carinska inšpektorica

8152.04 Cementar/cementarka

8212.04 Cementninar/cementninarka

3417.01 Cenilec/cenilka

3480.03 Cerkovnik/cerkovnica

4211.03 Cestninar/cestninarka

9153.03 Chiper

2211.04 Citolog/citologinja

7331.02 Coklar/coklarka

3474.02 Čarovnik/čarovnica

0110.01 Častnik/častnica

3142.04 Častnik/častnica krova

3141.02 Častnik/častnica ladijskega stroja

6129.02 Čebelar/čebelarka

7431.01 Česalec/česalka tekstilnih vlaken

7442.01 Čevljar/čevljarka

7332.01 Čipkar/čipkarica

9131.01 Čistilec/čistilka na domu

7143.02 Čistilec/čistilka fasad

9142.01 Čistilec/čistilka oken

9132.02 Čistilec/čistilka pohištva in talnih oblog

9132.03 Čistilec/čistilka prostorov

9132.04 Čistilec/čistilka vozil

3480.01 Član samostanske skupnosti, katoliški/članica samostanske
skupnosti, katoliška

1210.02 Član/članica nadzornega sveta družbe

3480.01 Član/članica samostanske skupnosti

3480.01 Član/članica samostanske skupnosti druge veroizpovedi

1210.01 Član/članica uprave družbe

8340.01 Čolnar/čolnarka

7411.02 Črevar/črevarka

7141.03 Črkoslikar/črkoslikarka

2411.01 Davčni inšpektor/davčna inšpektorica

3417.02 Davčni ocenjevalec/davčna ocenjevalka

2411.10 Davčni revizor/davčna revizorka

2411.02 Davčni svetovalec/davčna svetovalka

3442.02 Davkar izterjevalec/davkarica izterjevalka

3442.01 Davkar kontrolor/davkarica kontrolorka

3442.03 Davkar/davkarica

2460.01 Dekan

1229.01 Dekan/dekanica fakultete

1229.02 Dekan/dekanica visoke šole

7324.02 Dekorater lončar/dekoraterka lončarka

3471.02 Dekorater/dekoraterka

7324.01 Dekorater/dekoraterka keramike

7324.03 Dekorater/dekoraterka stekla

9999.01 Delavec/delavka za druga preprosta dela

9312.01 Delavec/delavka za preprosta dela pri gradnji cest

9312.01 Delavec/delavka za preprosta dela pri gradnji in
vzdrževanju vodovodnih cevovodov

9312.01 Delavec/delavka za preprosta dela pri gradnji jezov

9313.01 Delavec/delavka za preprosta dela pri gradnji stavb

9312.01 Delavec/delavka za preprosta dela pri nizkih gradnjah

9313.01 Delavec/delavka za preprosta dela pri podiranju stavb

9313.01 Delavec/delavka za preprosta dela pri visokih gradnjah

9312.01 Delavec/delavka za preprosta dela pri vzdrževanju cest

9312.01 Delavec/delavka za preprosta dela pri vzdrževanju jezov

9320.04 Delavec/delavka za preprosta dela v obdelavi in predelavi
lesa ter v proizvodnji izdelkov iz lesa, plute, slame in protja,
razen pohištva

9320.09 Delavec/delavka za preprosta dela v proizvodnji drugih
nekovinskih mineralnih izdelkov

9320.12 Delavec/delavka za preprosta dela v proizvodnji
električne in optične opreme

9320.01 Delavec/delavka za preprosta dela v proizvodnji hrane,
pijač, krmil in tobačnih izdelkov

9320.08 Delavec/delavka za preprosta dela v proizvodnji izdelkov
iz gume in plastičnih mas

9320.07 Delavec/delavka za preprosta dela v proizvodnji
kemikalij, kemičnih izdelkov, umetnih vlaken

9320.06 Delavec/delavka za preprosta dela v proizvodnji koksa,
naftnih derivatov, jedrskega goriva

9320.10 Delavec/delavka za preprosta dela v proizvodnji kovin in
kovinskih izdelkov

9320.14 Delavec/delavka za preprosta dela v proizvodnji pohištva
in drugih predelovalnih dejavnostih ter v reciklaži

9320.11 Delavec/delavka za preprosta dela v proizvodnji strojev
in naprav

9320.02 Delavec/delavka za preprosta dela v proizvodnji
tekstilij, usnjenih oblačil, tekstilnih in krznenih izdelkov

9320.03 Delavec/delavka za preprosta dela v proizvodnji usnja,
obutve in usnjenih izdelkov, razen oblačil

9320.05 Delavec/delavka za preprosta dela v proizvodnji vlaknin,
papirja in kartona ter izdelkov iz papirja in kartona, v
založništvu in tiskartvu

9320.13 Delavec/delavka za preprosta dela v proizvodnji vozil in
plovil

9999.01 Delavec/delavka za preprosta gledališka, odrska dela

9212.01 Delavec/delavka za preprosta gozdarska dela

9311.01 Delavec/delavka za preprosta kamnolomska dela

9211.01 Delavec/delavka za preprosta kmetijska dela

9213.01 Delavec/delavka za preprosta lovska dela

9211.01 Delavec/delavka za preprosta perutninarska dela

9211.01 Delavec/delavka za preprosta poljska dela

9330.01 Delavec/delavka za preprosta prekladalna dela

9999.02 Delavec/delavka za preprosta priložnostna dela

9213.02 Delavec/delavka za preprosta ribiška dela

9311.02 Delavec/delavka za preprosta rudarska dela

9211.01 Delavec/delavka za preprosta sadjarska dela

9313.01 Delavec/delavka za preprosta tesarska dela

9330.02 Delavec/delavka za preprosta transportna dela

9211.01 Delavec/delavka za preprosta vrtnarska dela

9313.01 Delavec/delavka za preprosta zidarska dela

9211.01 Delavec/delavka za preprosta živinorejska dela

9160.01 Delavec/delavka za težja hišna opravila

3229.01 Delovni terapevt/delovna terapevtka

3112.01 Delovodja/delovodkinja gradbeništva

3112.01 Delovodja/delovodkinja gradbeništva za hidrogradnje

3112.01 Delovodja/delovodkinja gradbeništva za nizke gradnje

3112.01 Delovodja/delovodkinja gradbeništva za visoke gradnje

3116.02 Delovodja/delovodkinja gumarstva

3116.01 Delovodja/delovodkinja kemijske tehnologije

7233.01 Delovodja/delovodkinja marinskega servisa

7231.01 Delovodja/delovodkinja mehanikov/mehaničark in
monterjev/monterk motornih vozil in koles

7136.01 Delovodja/delovodkinja monterjev/monterk

7141.01 Delovodja/delovodkinja pleskarjev, ličarjev ipd.

3115.01 Delovodja/delovodkinja strojništva

3114.01 Delovodja/delovodkinja telekomunikacij

3112.01 Delovodja/delovodkinja za vzdrževanje prog

7139.01 Delovodja/delovodkinja zaključnih del

3116.03 Delovodja/delovodkinja živilstva

2122.02 Demograf/demografinja

5221.02 Demonstrator/demonstratorka za prodajo

5139.02 Deratizator/deratizatorka

2221.03 Dermatolog/dermatologinja

3450.01 Detektiv/detektivka

2411.03 Devizni inšpektor/devizna inšpektorica

5139.03 Dezinsektor/dezinsektorka

7436.01 Dežnikar/dežnikarica

3480.01 Diakon

3223.02 Dietetik/dietetičarka

5122.02 Dietni kuhar/dietna kuharica

7143.03 Dimnikar/dimnikarka

7143.01 Dimnikarski delovodja/dimikarska delovodkinja

1210.03 Direktor/direktorica podjetja za promet

1210.03 Direktor/direktorica podjetja za rejo piščancev

1210.03 Direktor/direktorica banke

1210.03 Direktor/direktorica diagnostičnega centra

1210.03 Direktor/direktorica doma za starejše občane

1210.03 Direktor/direktorica družbe

1210.03 Direktor/direktorica družbe v prehrambni industriji

1210.03 Direktor/direktorica družbe za farmacevtske in kemične
izdelke

1229.06 Direktor/direktorica filma

1318.01 Direktor/direktorica frizerskega salona

1210.03 Direktor/direktorica gostinskega podjetja

1319.02 Direktor/direktorica jezikovne šole

1318.01 Direktor/direktorica kemične čistilnice in pralnice

1210.03 Direktor/direktorica lekarne

1229.14 Direktor/direktorica območne enote službe za socialno
zavarovanje

1210.03 Direktor/direktorica podjetja za distribucijo električne
energije

1210.03 Direktor/direktorica podjetja za računalniški in
informacijski inženiring

1210.03 Direktor/direktorica podjetja, farme

1210.03 Direktor/direktorica poštnega podjetja

1221.00 Direktor/direktorica proizvodnega področja v kmetijstvu,
lovstvu, gozdarstvu in ribištvu

1222.00 Direktor/direktorica proizvodnega področja v rudarstvu,
predelovalnih dejavnostih, za oskrbo z elektriko, plinom in vodo

1229.12 Direktor/direktorica službe zdravstvene nege

1210.03 Direktor/direktorica socialnovarstvenega zavoda

1319.04 Direktor/direktorica studia fitnes

1224.00 Direktor/direktorica trgovinskega predstavništva

1210.03 Direktor/direktorica turističnega podjetja

1210.03 Direktor/direktorica vzgojno-izobraževalnega zavoda

1239.01 Direktor/direktorica za kakovost

1210.03 Direktor/direktorica zavarovalnice

1210.03 Direktor/direktorica zavoda za kulturo

1210.03 Direktor/direktorica zdravstvenega zavoda

2453.02 Dirigent/dirigentka orkestra

2453.03 Dirigent/dirigentka zbora

3472.01 Disko džokej/džokejka

8266.03 Dodelovalec/dodelovalka usnjene galanterije

8263.03 Dodelovalec/dodelovalka usnjenih in krznenih oblačil

2432.03 Dokumentalist/dokumentalistka

9151.01 Dostavljalec/dostavljalka

7313.03 Draguljar/draguljarka

2451.08 Dramatik

2451.01 Dramaturg/dramaturginja

3417.03 Dražbar/dražbarka

6129.03 Dreser/dreserka živali

6112.02 Drevesničar/drevesničarka

5142.01 Družabnik/družabnica

6141.00 Drvar sekač/drvarka sekačica

6141.00 Drvar/drvarka

1121.03 Državni sekretar/državna sekretarka ministrstva

3229.02 Duhovni padar/duhovna padarka

2460.04 Duhovnik druge veroizpovedi/duhovnica druge veroizpovedi

2460.04 Duhovnik/duhovnica

2460.04 Duhovnik, katoliški

2460.04 Duhovnik, misijonar

2460.04 Duhovnik, muslimanski

2460.04 Duhovnik, pravoslavni

2460.04 Duhovnik, protestantski

3480.03 Duhovnikov pomočnik/duhovnikova pomočnica

3480.03 Duhovnikov pomočnik/duhovnikova pomočnica druge
veroizpovedi

3480.03 Duhovnikov pomočnik, muslimanski

3480.03 Duhovnikov pomočnik, pravoslavni

3480.03 Duhovnikov pomočnik, protestantski/duhovnikova pomočnica,
protestantska

2460.05 Duhovniški pomočnik/duhovniška pomočnica

2211.05 Ekolog/ekologinja

5121.03 Ekonom/ekonomka

2441.01 Ekonometrik/ekonometričarka

2441.08 Ekonomist svetovalec/ekonomistka svetovalka

2441.02 Ekonomist/ekonomistka za bančništvo in finance

2441.03 Ekonomist/ekonomistka za cenovne politike

2441.05 Ekonomist/ekonomistka za človeške vire

2441.04 Ekonomist/ekonomistka za davčne sisteme

2441.07 Ekonomist/ekonomistka za kmetijstvo

2441.06 Ekonomist/ekonomistka za mednarodno menjavo

2441.07 Ekonomist/ekonomistka za sektorske politike

2441.07 Ekonomist/ekonomistka za turizem

4112.01 Ekranski stavec/ekranska stavka

7137.01 Električar/električarka

7137.02 Električar/električarka v rudniku

2143.01 Elektroenergetski inšpektor/elektroenergetska
inšpektorica

7137.01 Elektroinštalater/elektroinštalaterka

7137.02 Elektroinštalater, specialist/elektroinštalaterka,
specialistka

7241.12 Elektromehanik za ladje/elektromehaničarka za ladje

7241.04 Elektromehanik/elektromehaničarka

7241.08 Elektromehanik/elektromehaničarka telekomunikacij

7241.06 Elektromehanik/elektromehaničarka hladilnih in klimatskih
naprav

7241.03 Elektromehanik/elektromehaničarka proizvodnih strojev in
naprav

7241.07 Elektromehanik/elektromehaničarka signalnih naprav

7241.10 Elektromehanik/elektromehaničarka za gospodinjske aparate

7241.11 Elektromehanik/elektromehaničarka za letala

7241.09 Elektromehanik/elektromehaničarka za železniška vozila

7241.05 Elektromehanik/elektromehaničarka železniških postrojev

7241.03 Elektromehanik, rudarski/elektromehaničarka, rudarska

7241.13 Elektromonter/elektromonterka

7241.14 Elektromonter/elektromonterka hladilnih in klimatskih
naprav

7241.15 Elektromonter/elektromonterka proizvodnih strojev in
naprav

3113.03 Elektronadzornik/elektronadzornica

2471.07 Elektrorudarski inšpektor/elektrorudarska inšpektorica

3113.08 Elektrotehnik/elektrotehnica

7342.04 Emajler/emajlerka keramike

8223.02 Emajler/emajlerka kovin

2211.06 Embriolog/embriologinja

2212.04 Endokrinolog/endokrinologinja

2146.08 Enolog/enologinja

2212.05 Epidemiolog/epidemiologinja

2451.08 Esejist/esejistka

8275.04 Estraher/estraherka

2444.02 Etimolog/etimologinja

2442.03 Etnolog/etnologinja

4121.00 Fakturist/fakturistka

3228.01 Farmacevstki asistent/farmacevtska asistentka

2224.03 Farmacevt/farmacevtka

2113.01 Farmacevt/farmacevtka v industriji

9132.05 Farmacevtski strežnik/farmacevtska strežnica

2212.06 Farmakolog/farmakologinja

7313.04 Filigranist/filigranistka

2455.02 Filmski igralec/filmska igralka

3131.01 Filmski in elektronski montažer/filmska in elektronska
montažerka

2451.04 Filmski kritik/filmska kritičarka

7344.01 Filmski laborant/filmska laborantka

2455.03 Filmski režiser/filmska režiserka

2443.01 Filozof/filozofinja

2411.04 Finančni analitik/finančna analitičarka

1231.01 Finančni direktor/finančna direktorica

2411.05 Finančni inšpektor/finančna inšpektorica

3433.02 Finančni knjigovodja/finančna knjigovodkinja

2411.06 Finančni svetovalec/finančna svetovalka

7311.02 Finomehanik/finomehaničarka

2213.05 Fitosanitarni inšpektor/fitosanitarna inšpektorica

2221.06 Fiziater/fiziatrinja

2111.04 Fizik/fizičarka

2111.02 Fizik/fizičarka za mehansko fiziko

2212.07 Fiziolog/fiziologinja

3226.01 Fizioterapevt/fizioterapevtka

3226.01 Fizioterapevt/fizioterapevtka na bolnikovem domu

3226.01 Fizioterapevt, limfterapevt/fizioterapevtka,
limfterapevtka

2444.02 Fonetik/fonetičarka

4141.02 Fonotekar/fonotekarka

1225.03 Food & beverage manager

3131.02 Fotograf/fotografka

3131.02 Fotograf/fotografka za industrijo

3131.02 Fotograf/fotografka za medicino

3131.02 Fotograf/fotografka za modo

3131.02 Fotograf/fotografka za novinarstvo

3131.02 Fotograf/fotografka za propagando

2148.01 Fotogrametrik/fotogrametičarka

7343.01 Fotograver/fotograverka

4141.05 Fotokopist/fotokopistka

2451.02 Fotoreporter/fotoreporterka

7341.01 Fotostavec/fotostavka

5141.02 Frizer/frizerka

5113.01 Galerijski vodnik/galerijska vodnica

8223.01 Galvanizer/galvanizerka kovin

9152.02 Garderober/garderoberka

5161.04 Gasilec v industriji/gasilka v industriji

5161.04 Gasilec/gasilka

2421.04 Generalni državni tožilec/generalna državna tožilka

1121.13 Generalni konzul/generalna kunzulka

1232.03 Generalni sekretar/generalna sekretarka družbe

1121.06 Generalni sekretar/generalna sekretarka ministrstva

1121.01 Generalni sekretar/generalna sekretarka vlade

2211.07 Genetik/genetičarka

2148.02 Geodet/geodetinja

2114.01 Geofizik/geofizičarka

2442.04 Geograf/geografinja

2148.03 Geoinformacijski tehnolog/geoinformacijska tehnologinja

2114.02 Geolog/geologinja

3112.03 Geometer/geometrinja

2114.03 Geotehnolog/geotehnologinja

8113.01 Geovrtalec/geovrtalka

2221.07 Ginekolog/ginekologinja

2451.04 Glasbeni kritik/glasbena kritičarka

2453.04 Glasbeni opremljevalec/glasbena opremljevalka

2453.05 Glasbeni redaktor/glasbena redaktorica

2453.06 Glasbenik/glasbenica

3473.01 Glasbenik/glasbenica na ulici

3473.01 Glasbenik/glasbenica v nočnem klubu

1229.12 Glavna medicinska sestra

5122.03 Glavni kuhar/glavna kuharica

5123.02 Glavni natakar/glavna natakarica

2455.02 Gledališki igralec/gledališka igralka

2451.04 Gledališki kritik/gledališka kritičarka

2455.03 Gledališki režiser/gledališka režiserka

9999.01 Gledališki vrviščar/gledališka vrviščarka

6151.02 Gojitelj/gojiteljica alg

6112.03 Gojitelj/gojiteljica gob

6111.02 Gojitelj/gojiteljica grmičevja

6151.03 Gojitelj/gojiteljica mehkužcev, rakov

6151.04 Gojitelj/gojiteljica školjk

5169.01 Gorski reševalec/gorska reševalka

5113.02 Gorski vodnik/gorska vodnica

5121.04 Gospodinjec/gospodinja v zasebnem gospodinjstvu

9131.02 Gospodinjski pomočnik/gospodinjska pomočnica na domu

1315.02 Gostilničar/gostilničarka

5121.05 Gostinski gospodinjec/gostinska gospodinja

5121.01 Gostinski poslovodja/gostinska poslovodkinja

5149.02 Gostitelj/gostiteljica

6121.02 Govedorejec/govedorejka

3229.01 Govorni terapevt/govorna terapevtka

6141.03 Gozdar sekač/gozdarka sekačica

6141.02 Gozdar/gozdarka

6141.01 Gozdarski delovodja/gozdarska delovodkinja

6141.04 Gozdarski gojitelj/gozdarska gojiteljica

2213.06 Gozdarski inšpektor/gozdarska inšpektorica

2213.07 Gozdarski inženir/gozdarska inženirka

5161.04 Gozdni gasilec/gozdna gasilka

2142.01 Gradbeni inšpektor/gradbena inšpektorica

3112.02 Gradbeni nadzornik/gradbena nadzornica

7121.01 Graditelj/graditeljica s tradicionalnimi materiali

3471.03 Grafični oblikovalec/grafična oblikovalka

2444.01 Grafolog/grafologinja

7223.01 Graver/graverka

7323.01 Graver/graverka stekla

5143.02 Grobar/grobarka

1129.09 Guverner/guvernerka Banke Slovenije

2114.04 Hidrolog/hidrologinja

5139.04 Higienik/higieničarka v veterinarstvu

3474.01 Hipnotizer/hipnotizerka

2211.08 Histolog/histologinja

2460.02 Hišni predstojnik reda, katoliški,hišna predstojnica
reda,katoliška

9141.01 Hišnik/hišnica

7233.03 Hišnik, vzdrževalec/hišnica,vzdrževalka

9211.01 Hlevar/hlevarka

6111.03 Hmeljar/hmeljarka

5149.03 Hostesa

5121.06 Hotelski gospodinjec/hotelska gospodinja

9151.02 Hotelski nosač/hotelska nosačica

5121.02 Hotelski poslovodja/hotelska poslovodkinja

2455.02 Igralec/igralka

2452.01 Ilustrator/ilustratorka

3474.03 Iluzionist/iluzionistka

3474.01 Imitator/imitatorka

7421.02 Impregnator/impregnatorka lesa

8282.01 Impregnator/impregnatorka navitij

2211.09 Imunolog/imunologinja

8279.01 Industrijski izdelovalec/industrijska izdelovalka cigar
in drugih tobačnih izdelkov

8279.01 Industrijski izdelovalec/industrijska izdelovalka cigaret

8231.01 Industrijski izdelovalec/industrijska izdelovalka
pnevmatik

8123.01 Industrijski kalilec/industrijska kalilka

8122.02 Industrijski livar/industrijska livarka

3471.04 Industrijski oblikovalec/industrijska oblikovalka

8279.01 Industrijski predelovalec/industrijska predelovalka
tobaka

8279.01 Industrijski pripravljalec/industrijska pripravljalka
tobaka

8122.04 Industrijski talilec livar/industrijska talilka livarka

8122.03 Industrijski talilec/industrijska talilka

8122.05 Industrijski valjavec/industrijska valjavka

8231.02 Industrijski vulkanizer/industrijska vulkanizerka

8123.02 Industrijski žarilec/industrijska žarilka

8124.01 Industrijski žičar/industrijska žičarka

4222.02 Informator/informatorka

4211.04 Inkasant/inkasantka

2455.00 Inspicient/inspicientka

2453.07 Instrumelist solist/instrumentalistka solistka

2453.08 Instrumentalist/instrumentalistka

4213.01 Inšpektor/inšpektorica iger na igralnih mizah

2145.08 Inšpektor/inšpektorica parnih kotlov

2150.04 Inšpektor/inšpektorica za poštni promet

2470.02 Inšpektor/inšpektorica za civilno zaščito

2150.03 Inšpektor/inšpektorica za delo

2150.04 Inšpektor/inšpektorica za letalski promet

2470.03 Inšpektor/inšpektorica za obrambo

2470.04 Inšpektor/inšpektorica za požarno varnost

2150.04 Inšpektor/inšpektorica za promet

2470.05 Inšpektor/inšpektorica za varnost osebnih podatkov

2150.04 Inšpektor/inšpektorica za železniški promet

3417.04 Inšpektor/inšpektorica zavarovalniških zahtevkov

3341.01 Inštruktor/inštruktorica strojevodij

3475.05 Inštruktor/inštruktorica šaha

3341.02 Inštruktor/inštruktorica za jadranje in plovbo

3341.03 Inštruktor/inštruktorica za letenje

3342.01 Inštruktor/inštruktorica za poklicno in strokovno
izobraževanje

7422.03 Intarzist/intarzistka

2143.03 Inženir elektroenergetike, projektant/inženirka
elektroenergetike, projektantka

2143.04 Inženir elektroenergetike, svetovalec/inženirka
elektroenergetike, svetovalka

2142.02 Inženir gradbeništva, projektant/inženirka gradbeništva,
projektantka

2142.03 Inženir gradbeništva, svetovalec/inženirka gradbeništva,
svetovalka

2145.01 Inženir ladjedelništva, projektant/inženirka
ladjedelništva, projektantka

2145.01 Inženir ladjedeništva, konstruktor/inženirka
ladjedelništva, konstruktorka

2145.03 Inženir strojništva, avtomatik/inženirka strojništva,
avtomatičarka

2145.04 Inženir strojništva, energetik/inženirka strojništva,
energetičarka

2145.05 Inženir strojništva, hidravlik, pnevmatik/inženirka
strojništva, hidravličarka, pnevmatičarka

2145.06 Inženir strojništva, konstruktor/inženirka strojništva,
konstruktorka

2145.07 Inženir strojništva, terolog/inženirka strojništva,
terologinja

2145.09 Inženir strojništva, tribolog/inženirka strojništva,
tribologinja

2146.02 Inženir/inženirka biokemijskega inženirstva

2144.01 Inženir/inženirka elektroavtomatike

2143.02 Inženir/inženirka elektroenergetike

2144.04 Inženir/inženirka elektronike

2144.04 Inženir/inženirka elektronike za strojno računalniško
opremo

2143.06 Inženir/inženirka elektrotehnike

2145.09 Inženir/inženirka gradbeniškega strojništva

2142.07 Inženir/inženirka gradbeništva

2142.07 Inženir/inženirka gradbeništva za hidrogradnje

2142.07 Inženir/inženirka gradbeništva za komunalne gradnje

2142.07 Inženir/inženirka gradbeništva za konstrukcije

2142.07 Inženir/inženirka gradbeništva za nizke gradnje

2142.07 Inženir/inženirka gradbeništva za visoke gradnje

2146.02 Inženir/inženirka kemijskega inženirstva

2145.09 Inženir/inženirka ladijskega strojništva

2145.01 Inženir/inženirka ladjedelništva

2149.01 Inženir/inženirka lesarstva

2144.04 Inženir/inženirka letalske elektronike

2145.09 Inženir/inženirka letalskega strojništva

2144.03 Inženir/inženirka letalskih telekomunikacij

2144.04 Inženir/inženirka medicinske elektronike

2143.02 Inženir/inženirka močnostne elektrotehnike

2147.01 Inženir/inženirka naftnega rudarstva

2146.01 Inženir/inženirka petrokemije

2130.01 Inženir/inženirka razvoja komunikacij

2145.09 Inženir/inženirka rudarskega strojništva

2144.02 Inženir/inženirka signalnovarnostnih naprav

2145.09 Inženir/inženirka strojništva

2145.09 Inženir/inženirka strojništva za motorje in vozila

2145.02 Inženir/inženirka strojništva za procesno tehniko

2145.09 Inženir/inženirka strojništva za varilstvo

2149.02 Inženir/inženirka tekstilstva

2144.03 Inženir/inženirka telekomunikacij

2144.03 Inženir/inženirka telekomunikacij za govorne storitve
(telefonija)

2144.03 Inženir/inženirka telekomunikacij za negovorne storitve
(prenos podatkov)

2144.03 Inženir/inženirka telekomunikacij za radio in televizijo

2150.07 Inženir/inženirka za zračni promet

2150.01 Inženir/inženirka za logistiko

2145.09 Inženir/inženirka za tirnična vozila

2150.02 Inženir/inženirka za varnost pri delu

2150.07 Inženir/inženirka za železniški promet

2146.02 Inženir, kemijskoprocesni/inženirka, kemijskoprocesna

2144.04 Inženirka/inženirka mikroelektronike

8151.01 Izdelovalec in predelovalec/izdelovalka in predelovalka
škroba

8212.01 Izdelovalec/izdelovalka betonskih gradbenih elementov

7312.01 Izdelovalec/izdelovalka brenkal

7436.02 Izdelovalec/izdelovalka copat iz tekstilij

7312.02 Izdelovalec/izdelovalka drugih glasbenih instrumentov

7422.03 Izdelovalec/izdelovalka drugih izdelkov iz lesa

7424.02 Izdelovalec/izdelovalka drugih pletenih izdelkov iz
trstičja, vrbja ipd.

7311.03 Izdelovalec/izdelovalka fotografske opreme

7312.03 Izdelovalec/izdelovalka godal

7223.02 Izdelovalec/izdelovalka igrač iz kovin

7436.02 Izdelovalec/izdelovalka igrač iz tekstilij

7331.01 Izdelovalec/izdelovalka izdelkov domače obrti iz kamna

7331.02 Izdelovalec/izdelovalka izdelkov domače obrti iz lesa,
trstičja, ličja, vrbja, slame ipd.

7331.03 Izdelovalec/izdelovalka izdelkov domače obrti iz papirja

7342.05 Izdelovalec/izdelovalka keramičnega okrasja in nakita

7312.04 Izdelovalec/izdelovalka kovinskih pihalnih instrumentov

7223.02 Izdelovalec/izdelovalka kovinskih polizdelkov in izdelkov

7422.03 Izdelovalec/izdelovalka lesenih igrač

7312.05 Izdelovalec/izdelovalka lesenih pihalnih instrumentov

7422.03 Izdelovalec/izdelovalka lesenih vodnih plovil

7311.03 Izdelovalec/izdelovalka optičnih pripomočkov in naprav

7312.06 Izdelovalec/izdelovalka orgel in klavirjev

7311.04 Izdelovalec/izdelovalka ortopedskih in drugih
zdravstvenih pripomočkov

8253.02 Izdelovalec/izdelovalka papirnatih vrečk in ovojnic

8232.05 Izdelovalec/izdelovalka plastičnih igrač

8232.01 Izdelovalec/izdelovalka plastičnih laminatov

7424.01 Izdelovalec/izdelovalka pletenega pohištva iz trstičja,
vrbja ipd.

7341.02 Izdelovalec/izdelovalka poskusnih odtisov filmov

7437.01 Izdelovalec/izdelovalka posteljnih vložkov

7311.05 Izdelovalec/izdelovalka preciznih kirurških naprav in
opreme

7311.05 Izdelovalec/izdelovalka preciznih meteoroloških naprav in
opreme

7311.05 Izdelovalec/izdelovalka preciznih naprav in opreme

7436.02 Izdelovalec/izdelovalka preprog

7414.01 Izdelovalec/izdelovalka sadnih in zelenjavnih sokov

8266.01 Izdelovalec/izdelovalka spodnjih delov in
sestavljalec/sestavljalka obutve

7436.02 Izdelovalec/izdelovalka šotorov

7422.03 Izdelovalec/izdelovalka športne opreme iz lesa

7332.02 Izdelovalec/izdelovalka tekstilnih in usnjenih predmetov
domače obrti

7416.02 Izdelovalec/izdelovalka tobačnih izdelkov

7419.02 Izdelovalec/izdelovalka zdravil iz medu

8266.01 Izdelovalec/izdelovalka zgornjih delov obutve

7223.02 Izdelovalec/izdelovalka žičnih tkanin iz mrež

7312.07 Izdelovalev/izdelovalka harmonik

7134.01 Izolater/izolaterka

7136.02 Izolater/izolaterka inštalacij

4141.00 Izposojevalec/izposojevalka videokaset

4215.01 Izterjevalec/izterjevalka dolgov

7431.01 Izvlačilec/izvlačilka tekstilnih vlaken

7436.02 Jadrar/jadrarka

3475.05 Jamarski inštruktor/jamarska inštruktorica

5169.02 Jamarski reševalec/jamarska reševalka

5113.03 Jamarski vodnik/jamarska vodnica

7323.02 Jedkalec/jedkalka stekla

7211.01 Jedrar/jedrarka

2111.03 Jedrski fizik/jedrska fizičarka

2444.02 Jezikoslovec/jezikoslovka

3423.01 Kadrovski referent/kadrovska referentka

4121.00 Kalkulant/kalkulantka cen

4132.01 Kalkulant/kalkulantka in normirec/normirka materialov

8122.02 Kalupar livar, strojni/kaluparka livarka, strojna

7211.02 Kalupar/kaluparka

3131.06 Kamerman/kamermanka

7111.02 Kamnolomec/kamnolomka

7113.02 Kamnosek/kamnosekinja

7113.01 Kamnoseški/kamnoseška skupinovodja

2460.01 Kanonik

3142.01 Kapitan/kapitanka dolge plovbe

3142.01 Kapitan/kapitanka ladje

3143.01 Kapitan/kapitanka letala

3142.02 Kapitan/kapitanka marine

2460.04 Kaplan

2221.11 Kardiolog/kardiologinja

2452.02 Karikaturist/karikaturistka

2148.04 Kartograf/kartografka

3118.01 Kartografski risar/kartografska risarka

8253.01 Kartonažer/kartonažerka

3471.00 Kaskader/kaskaderka

3480.03 Katehet/katehetinja

8264.04 Kemični čistilec/kemična čistilka in pralec/pralka

7343.02 Kemigraf/kemigrafka

8159.01 Kemijski laborant/kemijska laborantka

2146.02 Kemijski tehnolog/kemijska tehnologinja

2149.04 Kemijski tehnolog/kemijska tehnologinja za tekstilstvo

2113.06 Kemik analitik/kemičarka analitičarka

2113.07 Kemik/kemičarka

2113.03 Kemik/kemičarka v farmaciji

2113.02 Kemik/kemičarka za anorgansko kemijo

2113.04 Kemik/kemičarka za fizikalno kemijo

2113.07 Kemik/kemičarka za kontroliranje kakovosti

2113.06 Kemik/kemičarka za laboratorijske analize

2113.05 Kemik/kemičarka za organsko kemijo

2113.07 Kemik/kemičarka za razvijanje novih izdelkov

2113.07 Kemik/kemičarka, vodja razvojne skupine

7321.01 Keramik/keramičarka

2212.08 Kineziolog/kineziologinja

3132.01 Kinooperater/kinooperaterka

2452.03 Kipar/kiparka

3226.02 Kiropraktik/kiropraktičarka

2221.12 Kirurg/kirurginja

2444.02 Klasični filolog/klasična filologinja

7332.01 Klekljar/klekljarica

7213.05 Klepar/kleparka

7113.02 Klesar/klesarka kamna

7415.02 Kletar/kletarka

2224.01 Klinični farmacevt/klinična farmacevtka

2445.01 Klinični psiholog/klinična psihologinja

9141.02 Ključar/ključarka

7222.02 Ključavničar/ključavničarka

7433.02 Klobučar/klobučarka

3474.01 Klovn/klovnesa

2213.08 Kmetijski inšpektor/kmetijska inšpektorica

2213.09 Kmetijski svetovalec/kmetijska svetovalka

3213.01 Kmetijski svetovalec, asistent/kmetijska
svetovalka,asistentka

6130.01 Kmetovalec gospodinjec/kmetovalka gospodinja

6130.02 Kmetovalec/kmetovalka na mešani kmetiji

3415.04 Knjigar/knjigarka

7341.03 Knjigotiskar/knjigotiskarka

7345.01 Knjigovez/knjigovezka

3433.02 Knjigovodja/knjigovodkinja

2432.04 Knjižničar/knjižničarka

4141.03 Knjižnični uradnik/knjižnična uradnica

9330.02 Kočijaž/kočijažinja

4143.01 Koder/koderka

7422.03 Kolar/kolarka

2451.03 Komentator/komentatorka

3415.06 Komercialist/komercialistka na terenu

3416.01 Komercialist/komercialistka za nabavo

3415.01 Komercialist/komercialistka za prodajo

3419.01 Komercialist/komercialistka za prodajo in nabavo

1235.00 Komercialni direktor/komercialna direktorica za nabavo

1233.00 Komercialni direktor/komercialna direktorica za prodajo

3474.04 Komik/komičarka

3421.02 Komisionar/komisionarka

2442.05 Komunikolog/komunikologinja

2453.09 Koncertni mojster/koncertna mojstrica

8264.05 Konfekcijski likalec/konfekcijska likalka

8263.01 Konfekcijski šivalec/konfekcijska šivalka

2149.04 Konfekcijski tehnolog/konfekcijska tehnologinja za
tekstilstvo

2444.03 Konferenčni tolmač/konferenčna tolmačka

6121.03 Konjerejec/konjerejka

2431.03 Konservator/konservatorka za kulturno dediščino

2431.04 Konservator/konservatorka za naravno dediščino

7422.02 Kontrolor /kontrolorka izdelkov iz lesa

8282.02 Kontrolor/kontrolorka električnih izdelkov

8231.03 Kontrolor/kontrolorka gumenih izdelkov

4213.02 Kontrolor/kontrolorka iger na igralnih mizah

3131.03 Kontrolor/kontrolorka kamere

8211.02 Kontrolor/kontrolorka kovinskih izdelkov

8240.02 Kontrolor/kontrolorka lesenih izdelkov

8121.02 Kontrolor/kontrolorka metalurških procesov in izdelkov

8131.02 Kontrolor/kontrolorka mineralurških procesov in izdelkov

7413.01 Kontrolor/kontrolorka mleka

3160.04 Kontrolor/kontrolorka poštnih storitev

7311.06 Kontrolor/kontrolorka preciznih instrumentov

3123.01 Kontrolor/kontrolorka robotov

4131.00 Kontrolor/kontrolorka sprejema in oddaje blaga

7322.02 Kontrolor/kontrolorka steklenih izdelkov

7433.01 Kontrolor/kontrolorka šiviljskih in podobnih izdelkov

7341.04 Kontrolor/kontrolorka tiskarskih izdelkov

2150.05 Kontrolor/kontrolorka za kakovost poslovanja

3144.01 Kontrolor/kontrolorka za prilete letal

1121.14 Konzul/konzulka

3143.02 Koordinator/koordinatorka zračnega prometa

9311.01 Kopač/kopačica v kamnolomu

9311.02 Kopač/kopačica v rudniku

7343.03 Kopist/kopistka v tiskarstvu

4143.02 Korektor/korektorica

2454.04 Koreograf/koreografka

2453.10 Korepetitor/korepetitorka

3431.01 Korespondent/korespodentka

2452.04 Kostumograf/kostumografka

7213.02 Kotlar/kotlarka

7213.03 Kovinopasar/kovinopasarka

6121.04 Kozjerejec/kozjerejka

5141.03 Kozmetik/kozmetičarka

2141.05 Krajinski arhitekt/krajinska arhitektka

3471.06 Kreator/kreatorka lutk

3471.06 Kreator/kreatorka maske

3471.06 Kreator/kreatorka svetlobe

8312.05 Kretničar/kretničarka

3450.02 Kriminalistični inšpektor/kriminalistična išpektorica

3450.03 Kriminalistični tehnik/kriminalistična tehnica

2470.06 Kriminalistično-tehnični izvedenec/kriminalistično-
tehnična izvedenka

2442.06 Kriminolog/kriminologinja

2451.04 Kritik/kritičarka

7123.03 Krivilec/krivilka armature

8340.02 Krmar/krmarka

7433.03 Krojač/krojačica

7434.01 Krojač/krojačica krznenih oblačil

7434.02 Krojač/krojačica usnjenih oblačil

7435.03 Krojilec klobučar/krojilka klobučarka

7435.05 Krojilec tapetnik/krojilka tapetnica

7435.02 Krojilec/krojilka

7435.04 Krojilec/krojilka konfekcije

8266.01 Krojilec/krojilka obutve

7435.02 Krojilec/krojilka rokavic

8266.03 Krojilec/krojilka usnjene galanterije

9110.01 Krošnjar/krošnjarka

3474.01 Krotilec/krotilka divjih živali

7131.01 Krovec/krovka

4213.05 Krupje/krupjejka

7441.02 Krznar/krznarka

5122.04 Kuhar/kuharica

9132.06 Kuhinjski pomočnik/kuhinjska pomočnica (ne na domu)

9131.03 Kuhinjski pomočnik/kuhinjska pomočnica na domu

9151.03 Kurir/kurirka

8162.01 Kurjač/kurjačica parne lokomotive

2431.05 Kustos pedagog/kustosinja pedagoginja

2431.05 Kustos/kustosinja

3116.04 Laboratorijski tehnik/laboratorijska tehnica kemijske
tehnologije

3111.01 Laboratorijski tehnik/laboratorijska tehnica fizike

3111.02 Laboratorijski tehnik/laboratorijska tehnica kemije

3211.08 Laboratorijski tehnik/laboratorijska tehnica v zdravstvu

3116.05 Laboratorijski tehnik/laboratorijska tehnica v živilski
industriji

3211.00 Laboratorijski tehnik/laboratorijska tehnica za
histologijo

3212.01 Laboratorijski tehnik/laboratorijska tehnica za
agronomijo

3211.01 Laboratorijski tehnik/laboratorijska tehnica za
biofiziologijo

3211.02 Laboratorijski tehnik/laboratorijska tehnica za biokemijo

3211.03 Laboratorijski tehnik/laboratorijska tehnica za biologijo

3211.00 Laboratorijski tehnik/laboratorijska tehnica za
citologijo

3211.04 Laboratorijski tehnik/laboratorijska tehnica za ekologijo

3211.05 Laboratorijski tehnik/laboratorijska tehnica za
farmakologijo

3212.02 Laboratorijski tehnik/laboratorijska tehnica za
gozdarstvo

3211.06 Laboratorijski tehnik/laboratorijska tehnica za
mikrobiologijo

3211.07 Laboratorijski tehnik/laboratorijska tehnica za
transfuziologijo

3212.03 Laboratorijski tehnik/laboratorijska tehnica za
živinorejo

7233.04 Ladijski mazalec/ladijska mazalka

7233.04 Ladijski mehanik/ladijska mehaničarka

8340.03 Ladijski motorist/ladijska motoristka

7124.04 Ladijski tesar/ladijska tesarka

8340.04 Ladijski/ladijska strojevodja

8340.05 Ladjevodja

3480.02 Laični misijonar, katoliški/laična misijonarka, katoliška

8240.00 Lakirec/lakirka lesenih izdelkov

5141.04 Lasuljar/lasuljarka

7412.02 Lectar/lectarka

2224.02 Lekarnar/lekarnarka

2444.04 Leksikograf/leksikografinja

2444.05 Lektor/lektorica

3144.02 Letališki kontrolor/letališka kontrolorka

3143.03 Letalski strojnik

3115.02 Letalski tehnik/letalska tehnica

7141.04 Ličar/ličarka

9133.01 Likalec/likalka

2451.04 Likovni kritik/likovna kritičarka

3471.03 Likovni televizijski oblikovalec/likovna televizijska
oblikovalka

2451.04 Literarni kritik/literarna kritičarka

3118.02 Litografski risar/litografska risarka

7211.03 Livar/livarka

7211.04 Livarski kalupar/livarska kaluparka

7211.05 Livarski modelar/livarska modelarka

6141.02 Logar/logarka

2340.01 Logoped/logopedinja

7321.02 Lončar/lončarka

6154.01 Lovec/lovka

6152.02 Lovec/lovka mehkužcev, rakov

5169.03 Lovski čuvaj/lovska čuvajka

2213.10 Lovski inšpektor/lovska inšpektorica

5113.04 Lovski vodnik/lovska vodnica

3131.09 Lučni mojster/lučna mojstrica

3142.03 Luški kapitan/luška kapitanka

8122.00 Lužilec/lužilka kovin

5210.02 Maneken/manekenka

5141.05 Maniker/manikerka

9330.02 Manipulant/manipulantka vagončkov tunelske peči za žganje
opeke

5141.06 Maser/maserka

5141.07 Masker/maskerka

7413.02 Maslar/maslarka

2121.05 Matematik/matematičarka

2121.02 Matematik, aplikativni/matematičarka, aplikativna

2121.03 Matematik, raziskovalni/matematičarka, raziskovalna

3433.02 Materialni knjigovodja/materialna knjigovodkinja

3449.01 Matičar/matičarka

7231.03 Mazalec/mazalka železniških vozil

3231.06 Medicinska sestra

3232.01 Medicinska sestra babica

3231.01 Medicinska sestra za intenzivno zdravstveno nego

3231.02 Medicinska sestra za oftalmološko zdravstveno nego

3231.03 Medicinska sestra za patronažno zdravstveno varstvo

3231.04 Medicinska sestra za porodniško-ginekološko zdravstveno
nego

3231.05 Medicinska sestra za psihiatrično zdravstveno nego

2212.10 Medicinski patolog/medicinska patologinja

7241.16 Mehanik/mehaničarka elektroenergetskih postrojenj

7242.02 Mehanik/mehaničarka elektronskih avdio-video naprav in
opreme

7242.08 Mehanik/mehaničarka elektronskih naprav in opreme

7242.09 Mehanik/mehaničarka elektronskih pisarniških strojev

7233.05 Mehanik/mehaničarka energetskih strojev in naprav

7233.06 Mehanik/mehaničarka hladilnih in klimatskih naprav

7233.07 Mehanik/mehaničarka industrijskih strojev in naprav

7233.07 Mehanik/mehaničarka industrijskih transportnih naprav

7233.08 Mehanik/mehaničarka kmetijskih strojev in naprav

7232.01 Mehanik/mehaničarka letal

7244.02 Mehanik/mehaničarka naprav za prenos podatkov

7244.03 Mehanik/mehaničarka telefonskih naprav

7233.07 Mehanik/mehaničarka tiskarskih strojev

7233.00 Mehanik/mehaničarka vodnočistilnih naprav

7231.02 Mehanik/mehaničarka za avtobuse

7231.05 Mehanik/mehaničarka za dvokolesa

7231.05 Mehanik/mehaničarka za motorna dvokolesa

7231.02 Mehanik/mehaničarka za tovornjake

7231.02 Mehanik/mehaničarka za traktorje

7231.04 Mehanik/mehaničarka za železniška vozila

7233.07 Mehanik, rudarski/mehaničarka, rudarska

2149.04 Mehanski tehnolog/mehanska tehnologinja za tekstilstvo

7431.01 Mehčalec/mehčalka tekstilnih vlaken

1235.02 Menedžer/menedžerka distribucijske enote družbe

1226.01 Menedžer/menedžerka enote družbe v železniškem prometu

1239.01 Menedžer/menedžerka enote za kakovost v družbi

1232.02 Menedžer/menedžerka enote za odnose z delodajalci v
družbi

1234.01 Menedžer/menedžerka enote za oglaševanje v družbi

1233.02 Menedžer/menedžerka enote za prodajo v družbi

1236.01 Menedžer/menedžerka enote za računalniške storitve v
družbi

1234.02 Menedžer/menedžerka enote za stike z javnostmi v družbi

1233.01 Menedžer/menedžerka enote za trženje v družbi

1231.01 Menedžer/menedžerka finančne enote družbe

1232.01 Menedžer/menedžerka kadrovske enote družbe

1311.03 Menedžer/menedžerka manjše družbe v gozdarstvu

1313.01 Menedžer/menedžerka manjše družbe v gradbeništvu

1311.01 Menedžer/menedžerka manjše družbe v kmetijstvu

1311.02 Menedžer/menedžerka manjše družbe v lovstvu

1312.02 Menedžer/menedžerka manjše družbe v predelovalnih
dejavnostih

1316.01 Menedžer/menedžerka manjše družbe v prometu

1311.04 Menedžer/menedžerka manjše družbe v ribištvu

1312.01 Menedžer/menedžerka manjše družbe v rudarstvu

1314.01 Menedžer/menedžerka manjše družbe v trgovini na debelo

1314.02 Menedžer/menedžerka manjše družbe v trgovini na drobno

1318.02 Menedžer/menedžerka manjše družbe za čiščenje ipd.

1319.02 Menedžer/menedžerka manjše družbe za izobraževanje

1316.04 Menedžer/menedžerka manjše družbe za komunikacije

1319.01 Menedžer/menedžerka manjše družbe za kulturo

1317.02 Menedžer/menedžerka manjše družbe za nepremičnine

1318.01 Menedžer/menedžerka manjše družbe za osebne storitve

1312.03 Menedžer/menedžerka manjše družbe za oskrbo z elektriko,
plinom in vodo

1314.04 Menedžer/menedžerka manjše družbe za popravilo izdelkov
široke porabe

1317.01 Menedžer/menedžerka manjše družbe za poslovne storitve

1316.02 Menedžer/menedžerka manjše družbe za prevozništvo

1319.04 Menedžer/menedžerka manjše družbe za rekreacijo

1316.03 Menedžer/menedžerka manjše družbe za skladiščenje

1319.05 Menedžer/menedžerka manjše družbe za socialno varstvo

1316.06 Menedžer/menedžerka manjše družbe za storitve potovalnih
agencij

1316.05 Menedžer/menedžerka manjše družbe za storitve turističnih
agencij

1319.06 Menedžer/menedžerka manjše družbe za športne aktivnosti

1314.03 Menedžer/menedžerka manjše družbe za vzdrževanje in
popravilo motornih vozil

1319.03 Menedžer/menedžerka manjše družbe za zdravstvo

1315.01 Menedžer/menedžerka manjše družbe, hotela

1315.03 Menedžer/menedžerka manjše družbe, kampa

1315.02 Menedžer/menedžerka manjše družbe, restavracije

1235.01 Menedžer/menedžerka nabavne enote družbe

1225.01 Menedžer/menedžerka proizvodne in operativne enote družbe
v gostinstvu, hotela

1225.02 Menedžer/menedžerka proizvodne in operativne enote družbe
v gostinstvu, restavracije

1221.03 Menedžer/menedžerka proizvodne in operativne enote družbe
v gozdarstvu

1223.01 Menedžer/menedžerka proizvodne in operativne enote družbe
v gradbeništvu

1221.01 Menedžer/menedžerka proizvodne in operativne enote družbe
v kmetijstvu

1226.03 Menedžer/menedžerka proizvodne in operativne enote družbe
v komunikacijah

1221.02 Menedžer/menedžerka proizvodne in operativne enote družbe
v lovstvu

1222.02 Menedžer/menedžerka proizvodne in operativne enote družbe
v predelovalnih dejavnostih

1226.01 Menedžer/menedžerka proizvodne in operativne enote družbe
v prometu

1221.04 Menedžer/menedžerka proizvodne in operativne enote družbe
v ribištvu

1222.01 Menedžer/menedžerka proizvodne in operativne enote družbe
v rudarstvu

1226.02 Menedžer/menedžerka proizvodne in operativne enote družbe
v skladiščenju

1224.01 Menedžer/menedžerka proizvodne in operativne enote družbe
v trgovini na debelo

1224.02 Menedžer/menedžerka proizvodne in operativne enote družbe
v trgovini na drobno

1228.02 Menedžer/menedžerka proizvodne in operativne enote družbe
za čiščenje

1228.01 Menedžer/menedžerka proizvodne in operativne enote družbe
za osebne storitve

1222.03 Menedžer/menedžerka proizvodne in operativne enote družbe
za oskrbo z elektriko, plinom in vodo

1224.04 Menedžer/menedžerka proizvodne in operativne enote družbe
za popravilo izdelkov široke porabe

1227.01 Menedžer/menedžerka proizvodne in operativne enote družbe
za poslovne storitve

1226.04 Menedžer/menedžerka proizvodne in operativne enote družbe
za storitve potovalnih in turističnih agencij

1224.03 Menedžer/menedžerka proizvodne in operativne enote družbe
za vzdrževanje in popravilo motornih vozil

1237.01 Menedžer/menedžerka raziskovalne enote družbe

1237.02 Menedžer/menedžerka razvojne enote družbe

1229.07 Menedžer/menedžerka samostojnih ustvarjalcev

1229.10 Menedžer/menedžerka športnikov

1225.03 Menedžer/menedžerka za področje hrane in pijače v hotelih
in restavracijah

4212.05 Menjalec/menjalka denarja

6141.05 Merilec/merilka lesa

7411.03 Mesar perutninar/mesarka perutninarka

7411.03 Mesar/mesarka

7411.01 Mesarski poslovodja/mesarska poslovodkinja

5123.03 Mešalec/mešalka pijač

3131.04 Mešalec/mešalka slike

7431.01 Mešalec/mešalka tekstilnih vlaken

3131.05 Mešalec/mešalka zvoka

2147.10 Metalurg/metalurginja

2471.08 Metalurg/metalurginja v proizvodnji

7122.00 Metalurški pečar/metalurška pečarka

7122.00 Metalurški šamoter/metalurška šamoterka

7122.07 Metalurški zidar/metalurška zidarka

2112.01 Meteorolog/meteorologinja

3111.03 Meteorološki opazovalec/meteorološka opazovalka

2211.10 Mikrobiolog/mikrobiologinja

3131.02 Mikrofotograf/mikrofotografka

7112.01 Miner/minerka

2114.05 Mineralog/mineraloginja

1110.07 Minister/ministrica

3480.02 Misijonar/misijonarka

3480.02 Misijonar/misijonarka druge veroizpovedi

3482.02 Misijonarjev pomočnik/misijonarjeva pomočnica

7422.03 Mizar/mizarka

7422.03 Mizar/mizarka stilnega pohištva

7124.01 Mizar/mizarka za izdelovanje odrske opreme

7413.03 Mlekar/mlekarka

7418.01 Mlinar/mlinarica

5210.01 Model

7422.03 Modelar/modelarka

3119.03 Modelar/modelarka za konfekcijo

7422.03 Modelni mizar/modelna mizarka

2451.05 Moderator/moderatorka

7433.04 Modist/modistka

3471.05 Modni oblikovalec/modna oblikovalka

3131.11 Mojster/mojstrica videoopreme

3342.03 Mojster/mojstrica za poklicno in strokovno izobraževanje

7343.04 Montažer/montažerka

7245.02 Monter/monterka električnega omrežja

7242.04 Monter/monterka elektronske računalniške opreme

7242.03 Monter/monterka elektronskih avdio-video naprav in opreme

7242.04 Monter/monterka elektronskih medicinskih naprav

7242.04 Monter/monterka elektronskih meteoroloških naprav

7242.04 Monter/monterka elektronskih naprav in opreme

7242.04 Monter/monterka elektronskih radarskih naprav

7233.09 Monter/monterka energetskih strojev in naprav

7129.01 Monter/monterka gradbenih konstrukcij

7233.10 Monter/monterka hladilnih in klimatskih naprav

7136.03 Monter/monterka hladilnih naprav

7233.11 Monter/monterka industrijskih strojev in naprav

7233.11 Monter/monterka industrijskih transportnih naprav

7113.02 Monter/monterka kamnoseških izdelkov

7136.04 Monter/monterka klimatskih naprav

7233.12 Monter/monterka kmetijskih strojev in naprav

7214.01 Monter/monterka kovinskih konstrukcij

7136.05 Monter/monterka ladijskih inštalacij

7214.01 Monter/monterka ladijskih konstrukcij

7233.13 Monter/monterka ladijskih strojev

7232.02 Monter/monterka letal

7231.06 Monter/monterka motornih vozil

7215.01 Monter/monterka nosilnih in vlečnih kablov

7136.06 Monter/monterka ogrevalnih naprav

7136.07 Monter/monterka plinskih naprav

7422.04 Monter/monterka pohištva

7233.11 Monter/monterka rudarskih strojev

7245.03 Monter/monterka telekomunikacijskega omrežja

7233.11 Monter/monterka tiskarskih strojev

7233.00 Monter/monterka vodnočistilnih naprav

7136.08 Monter/monterka vodovodnih naprav

7231.07 Monter/monterka za dvokolesa

2444.02 Morfolog/morfologinja

8340.07 Mornar – motorist/mornarka – motoristka

8340.06 Mornar/mornarka

4141.04 Muzejski uradnik/muzejska uradnica

5113.05 Muzejski vodnik/muzejska vodnica

2431.06 Muzeolog/muzeologinja

2453.11 Muzikolog/muzikologinja

3416.01 Nabavni referent/nabavna referentka

3416.01 Nabavni referent/nabavna referentka na debelo

3416.01 Nabavni referent/nabavna referentka na drobno

3419.01 Nabavno-prodajni referent/nabavno-prodajna referentka

6152.04 Nabiralec/nabiralka školjk

9211.01 Nabiralec/nabiralka zelišč

1121.17 Načelnik/načelnica upravne enote

2460.01 Naddekan

2460.01 Nadškof

8312.01 Nadzorni kretnik/nadzorna kretničarka

2229.01 Nadzorni zdravnik/nadzorna zdravnica

3114.02 Nadzornik/nadzornica telekomunikacij

5169.04 Nadzornik/nadzornica v naravnih parkih

9330.01 Nakladalec/nakladalka

3472.02 Napovedovalec/napovedovalka

3472.02 Napovedovalec/napovedovalka na radiu

3472.02 Napovedovalec/napovedovalka na televiziji

7423.01 Nastavljalec/nastavljalka lesnoobdelovalnih strojev

5123.04 Natakar/natakarica

3143.04 Navigator/navigatorka letala

8282.03 Navijalec/navijalka navitij in tuljav

5133.01 Negovalec/negovalka na domu

3226.01 Nevrofizioterapevt/nevrofizioterapevtka

2221.16 Nevrokirurg/nevrokirurginja

2221.17 Nevrolog/nevrologinja

2429.01 Notar/notarka

2451.06 Novinar/novinarka

2451.06 Novinar/novinarka za kulturo

2451.06 Novinar, področni/novinarka, področna

6152.03 Obalni ribič/obalna ribička

7421.01 Obdelovalec/obdelovalka lesa

8312.06 Obhodnik proge/obhodnica proge

9211.01 Obiralec/obiralka hmelja

9211.01 Obiralec/obiralka sadja

8232.02 Oblikovalec/oblikovalka armiranih izdelkov iz sintetičnih
večkomponentnih materialov

3471.03 Oblikovalec/oblikovalka časopisne strani

3471.06 Oblikovalec/oblikovalka gledališke in filmske scene in
scenske opreme

7211.06 Oblikovalec/oblikovalka kovin

3471.05 Oblikovalec/oblikovalka nakita

3471.03 Oblikovalec/oblikovalka oglasov

8232.02 Oblikovalec/oblikovalka plastike

8232.02 Oblikovalec/oblikovalka poliuretana

8122.05 Oblikovalec/oblikovalka profilov

3471.05 Oblikovalec/oblikovalka tekstilij

3144.03 Območni kontrolor/območna kontrolorka

4121.03 Obračunovalec/obračunovalka plač

4121.00 Obračunovalec/obračunovalka proizvodnih stroškov na
proizvodne enote

2443.02 Obramboslovec/obramboslovka

8122.00 Obrusilec/obrusilka ulitkov

3119.04 Obutveni tehnik/obutvena tehnica

7122.02 Obzidovalec/obzidovalka industrijskih peči

7416.03 Ocenjevalec/ocenjevalka tobaka

2411.07 Ocenjevalec/ocenjevalka vrednosti podjetij

7415.01 Ocenjevalec/ocenjevalka živil

9153.01 Odčitovalec/odčitovalka s števcev

2142.02 Odgovorni projektant/odgovorna projektantka v
gradbeništvu

2142.03 Odgovorni svetovalni inženir/odgovorna svetovalna
inženirka v gradbeništvu

2142.07 Odgovorni/odgovorna vodja del v gradbeništvu

2142.02 Odgovorni/odgovorna vodja projekta v gradbeništvu

2421.01 Odvetnik/odvetnica

7341.05 Ofsettiskar/ofsettiskarka

2221.19 Oftalmolog/oftalmologinja

6142.01 Oglar/oglarka

2422.04 Okrajni sodnik/okrajna sodnica

2421.04 Okrožni državni tožilec/okrožna državna tožilka

2422.03 Okrožni sodnik/okrožna sodnica

2221.19 Okulist/okulistka

7414.02 Oljar/oljarka

2221.26 Onkolog/onkologinja

2121.04 Operacijski raziskovalec/operacijska raziskovalka

3133.01 Operater/operaterka kardiopnevmografskih naprav

3133.04 Operater/operaterka medicinskih naprav

3132.02 Operater/operaterka na radijskem oddajniku

3132.03 Operater/operaterka na radiu

3132.04 Operater/operaterka na telekomunikacijah

3132.05 Operater/operaterka na televiziji

3132.06 Operater/operaterka na televizijskem oddajniku

3133.02 Operater/operaterka nuklearnih medicinskih naprav

3144.04 Operater/operaterka opreme za zračno kontrolo

3133.03 Operater/operaterka rentgenskih naprav

3132.07 Operater/operaterka telegrafskih naprav

3224.01 Optik/optičarka

2150.06 Organizator/organizatorka dela

2130.02 Organizator/organizatorka informacijskih sistemov

2359.01 Organizator/organizatorka izobraževanja odraslih v
izobraževalnih zavodih ipd.

2412.02 Organizator/organizatorka izobraževanja zaposlenega
osebja v podjetjih

3429.05 Organizator/organizatorka kongresne dejavnosti

3429.06 Organizator/organizatorka kulturno-razvedrilne dejavnosti

3342.04 Organizator/organizatorka praktičnega pouka

3231.01 Organizator/organizatorka prehrane

3429.07 Organizator/organizatorka sejemske dejavnosti

3429.08 Organizator/organizatorka športno-rekreacijske dejavnosti

3414.01 Organizator/organizatorka za potovanja

2230.01 Organizator/organizatorka zdravstvene nege

2230.02 Organizator/organizatorka zdravstvene vzgoje

3471.06 Organizator, kostumski/organizatorka, kostumska

3471.06 Organizator, scenski/organizatorka, scenska

7222.03 Orodjar/orodjarka

7222.01 Orodjarski delovodja/orodjarska delovodkinja

7221.01 Orodni kovač/orodna kovačica

2221.20 Ortoped/ortopedija

7442.02 Ortopedski čevljar/ortopedska čevljarka

5169.05 Osebni varnostnik/osebna varnostnica

5121.07 Oskrbnik/oskrbnica

5113.00 Oskrbnik/oskrbnica muzejske zbirke

6129.04 Oskrbnik/oskrbnica živali

9153.02 Oskrbovalec/oskrbovalka prodajnih in igralnih avtomatov

7224.02 Ostrilec/ostrilka orodij

2221.21 Otorinolaringolog/otorinolaringologinja

6121.05 Ovčjerejec/ovčjerejka

3229.02 Padar/padarka

2114.06 Paleontolog/paleontologinja

2211.11 Parazitolog/parazitologinja

7132.01 Parketar/parketarka

6112.04 Parkovni vrtnar/parkovna vrtnarica

9211.01 Pastir/pastirica

2212.09 Patofiziolog/patofiziologinja

2212.10 Patolog/patologinja

5163.02 Paznik/paznica v zaporu

7122.00 Pečar/pečarka

2351.02 Pedagog/pedagoginja

2221.23 Pediater/pediatrinja

5141.08 Pediker/pedikerka

7412.03 Pek/pekinja kruha in peciva

7412.01 Pekarski poslovodja/pekarska poslovodkinja

6122.02 Perutninar/perutninarka

2451.07 Pesnik/pesnica

2114.07 Petrolog/petrologinja

3473.02 Pevec/pevka na ulici

3473.02 Pevec/pevka v nočnem klubu

3143.05 Pilot/pilotka helikopterja

3143.06 Pilot/pilotka letala

3143.06 Pilot/pilotka vodnega letala

7331.02 Pipar/piparka

7112.02 Pirotehnik/pirotehnica

2451.08 Pisatelj/pisateljica

2451.00 Pisec reklamnih sporočil

4142.01 Pismonoša

8278.02 Pivovar/pivovarka

9151.04 Plakater/plakaterka

4132.03 Planer/planerka materiala

6121.06 Planšar/planšarica

8232.00 Plastilec/plastilka polimernih snovi

8264.06 Plemenitilec/plemenitilka tekstilij

2454.06 Plesalec/plesalka

2454.05 Plesalec/plesalka sodobnega plesa

3473.03 Plesalec/plesalka v nočnem klubu

7141.05 Pleskar/pleskarka

5149.00 Plesni spremljevalec/plesna spremljevalka

7432.02 Pletilec/pletilka

4211.05 Pobiralec/pobiralka parkirnine

2130.03 Podatkovni administrator/podatkovna administratorka

2130.04 Podatkovni analitik/podatkovna analitičarka

0110.02 Podčastnik/podčastnica

7221.02 Podkovski kovač/podkovska kovačica

7216.01 Podvodni monter/podvodna monterka

5143.03 Pogrebnik/pogrebnica

7422.05 Pohištveni mizar/pohištvena mizarka

7437.04 Pohištveni tapetnik/pohištvena tapetnica

7129.02 Polagalec/polagalka asfalta

7132.02 Polagalec/polagalka keramičnih ploščic

7215.02 Polagalec/polagalka nosilnih in vlečnih kablov

7132.03 Polagalec/polagalka podov

7141.06 Polagalec/polagalka tapet

7132.04 Polagalec/polagalka tlakov

2470.07 Policijski inšpektor/policijska inšpektorica za posebne
naloge

5162.01 Policist/policistka

5162.02 Policist/policistka na meji

3450.04 Policist/policistka za posebne namene

7113.02 Polirec/polirka kamna

7224.03 Polirec/polirka kovin

2443.03 Politolog/politologinja

6111.04 Poljedelec/poljedelka

8290.01 Polnilec/polnilka tehničnih plinov

9160.02 Pometalec/pometalka

2421.04 Pomočnik državnega tožilca/pomočnica državnega tožilca

1210.04 Pomočnik/pomočnica direktorja družbe

1232.03 Pomočnik/pomočnica generalnega direktorja za organizacijo
in splošne zadeve

1121.08 Pomočnik/pomočnica predstojnika

1229.03 Pomočnik/pomočnica ravnatelja vzgojno-izobraževalnega
zavoda

1229.04 Pomočnik/pomočnica ravnatelja zavoda v kulturi

8311.01 Pomočnik/pomočnica strojevodje

1122.04 Pomočnik/pomočnica vodje občinskega upravnega organa

3320.01 Pomočnik/pomočnica vzgojitelja/vzgojiteljice predšolskih
otrok

3142.05 Pomorski pilot/pomorska pilotka

3132.08 Pomorski radiotelegrafist/pomorska radiotelegrafistka

3141.02 Pomorski strojnik

7137.01 Pomožni električar/pomožna električarka

7241.13 Pomožni elektromonter/pomožna elektromonterka

7341.09 Pomožni tiskar/pomožna tiskarka

1121.11 Pooblaščeni minister/pooblaščena ministrica
veleposlaništva

2411.08 Pooblaščeni revizor/pooblaščena revizorka

2451.06 Poročevalec/poročevalka

3142.04 Poročnik/poročnica trgovske mornarice

2221.07 Porodničar/porodničarka

1110.03 Poslanec/poslanka državnega zbora

1229.04 Poslovni direktor/poslovna direktorica zavoda v kulturi

3431.02 Poslovni sekretar/poslovna sekretarka

4214.02 Posojevalec/posojevalka denarja

3413.01 Posrednik/posrednica za nepremičnine

3429.10 Posrednik/posrednica za organizacijo varstva otrok na
domu

3429.09 Posrednik/posrednica za poslovne dejavnosti

3421.01 Posrednik/posrednica za prevozništvo

3429.10 Posrednik/posrednica za storitvene dejavnosti

3421.02 Posrednik/posrednica za trgovino

3423.02 Posrednik/posrednica za zaposlovanje

4221.01 Posredovalec/posredovalka turističnih in prometnih
informacij

9151.05 Postrešček

4212.06 Poštni uradnik/poštna uradnica pri okencu

9110.02 Poulični prodajalec/poulična prodajalka časopisov

9110.02 Poulični prodajalec/poulična prodajalka drugih izdelkov

9110.03 Poulični prodajalec/poulična prodajalka hrane

9110.03 Poulični prodajalec/poulična prodajalka hrane in pijač

9110.03 Poulični prodajalec/poulična prodajalka pijač

7344.02 Povečevalec/povečevalka ali zmanjševalec/zmanjševalka
posnetkov

3142.01 Poveljnik/poveljnica ladje

3472.03 Povezovalec/povezovalka

3472.03 Povezovalec/povezovalka na radiu

3472.03 Povezovalec/povezovalka na televiziji

9133.02 Pralec/pralka

6121.07 Prašičjerejec/prašičjerejka

2429.02 Pravni svetovalec/pravna svetovalka

2421.02 Pravni zastopnik/pravna zastopnica

2429.04 Pravnik/pravnica

2429.03 Pravnik/pravnica za javnoupravne zadeve

2421.03 Pravobranilec/pravobranilka

7419.01 Predelovalec/predelovalka medu

7411.04 Predelovalec/predelovalka rib

7414.03 Predelovalec/predelovalka sadja

8275.04 Predelovalec/predelovalka zdravilnih zelišč

7414.04 Predelovalec/predelovalka zelenjave

7432.01 Predilec/predilka

2331.02 Predmetni učitelj/predmetna učiteljica

2331.02 Predmetni učitelj/predmetna učiteljica za angleški jezik

2331.02 Predmetni učitelj/predmetna učiteljica za biologijo

2331.02 Predmetni učitelj/predmetna učiteljica za druge jezike

2331.02 Predmetni učitelj/predmetna učiteljica za etiko in družbo

2331.02 Predmetni učitelj/predmetna učiteljica za fiziko

2331.02 Predmetni učitelj/predmetna učiteljica za geografijo

2331.02 Predmetni učitelj/predmetna učiteljica za glasbeno vzgojo

2331.02 Predmetni učitelj/predmetna učiteljica za gospodinjstvo

2331.02 Predmetni učitelj/predmetna učiteljica za italijanski
jezik

2331.02 Predmetni učitelj/predmetna učiteljica za kemijo

2331.02 Predmetni učitelj/predmetna učiteljica za latinski jezik

2331.02 Predmetni učitelj/predmetna učiteljica za likovno vzgojo

2331.02 Predmetni učitelj/predmetna učiteljica za madžarski jezik

2331.02 Predmetni učitelj/predmetna učiteljica za matematiko

2331.02 Predmetni učitelj/predmetna učiteljica za nemški jezik
jezik

2331.02 Predmetni učitelj/predmetna učiteljica za računalništvo

2331.02 Predmetni učitelj/predmetna učiteljica za religijo

2331.02 Predmetni učitelj/predmetna učiteljica za slovenski jezik

2331.02 Predmetni učitelj/predmetna učiteljica za slovenski jezik

2331.02 Predmetni učitelj/predmetna učiteljica za spoznavanje
družbe

2331.02 Predmetni učitelj/predmetna učiteljica za spoznavanje
narave

2331.02 Predmetni učitelj/predmetna učiteljica za tehnično vzgojo

2331.02 Predmetni učitelj/predmetna učiteljica za telesno vzgojo

2331.02 Predmetni učitelj/predmetna učiteljica za zgodovino

7431.01 Predpredilec/predpredilka tekstilnih vlaken

1210.01 Predsednik/predsednica družbe

1110.04 Predsednik/predsednica državnega sveta

1110.02 Predsednik/predsednica državnega zbora

1143.03 Predsednik/predsednica humanitarne organizacije

1143.01 Predsednik/predsednica komisije za človekove pravice

1143.02 Predsednik/predsednica komisije za zaščito okolja

1110.11 Predsednik/predsednica občinskega sveta

1110.10 Predsednik/predsednica pokrajinskega sveta

1141.01 Predsednik/predsednica politične stranke

1143.04 Predsednik/predsednica posebnih interesnih organizacij

1142.04 Predsednik/predsednica poslovnega združenja

1110.01 Predsednik/predsednica republike

1142.06 Predsednik/predsednica sindikata

1110.14 Predsednik/predsednica sveta četrtne skupnosti

1110.12 Predsednik/predsednica sveta krajevne skupnosti

1110.13 Predsednik/predsednica sveta vaške skupnosti

1110.06 Predsednik/predsednica vlade

1142.05 Predsednik/predsednica zadružne zveze

1142.01 Predsednik/predsednica zbornice

1141.03 Predstavnik/predstavnica stranke za stike z javnostmi

1129.07 Predstojnik/predstojnica pravobranilstva

1129.07 Predstojnik/predstojnica pravosodnih organov

1129.07 Predstojnik/predstojnica sodišča

1129.07 Predstojnik/predstojnica tožilstva

1121.05 Predstojnik/predstojnica upravne organizacije v sestavi
ministrstva

1121.04 Predstojnik/predstojnica upravnega organa v sestavi
ministrstva

1121.02 Predstojnik/predstojnica vladne službe

8312.02 Premikalni/premikalna vodja

9330.01 Prenašalec/prenašalka izdelkov

2431.07 Preparator/preparatorka

3211.09 Preparator/preparatorka živali in rastlin

7412.03 Prestar/prestarica

2444.06 Prevajalec/prevajalka

2444.06 Prevajalec/prevajalka za leposlovje

2444.06 Prevajalec/prevajalka za strokovna besedila

2444.06 Prevajalec/prevajalka za znakovno prevajanje

4131.03 Prevzemalec/prevzemalka blaga

6111.04 Pridelovalec/pridelovalka krompirja

8275.04 Pripravljalec/pripravljalka rastlinskega izvlečka

7411.04 Pripravljalec/pripravljalka rib

7431.01 Pripravljalec/pripravljalka tekstilnih vlaken

7416.01 Pripravljalec/pripravljalka tobaka

3142.06 Pristaniški nadzornik/pristaniška nadzornica

5221.03 Prodajalec/prodajalka

5221.03 Prodajalec/prodajalka avtomobilov

5221.03 Prodajalec/prodajalka drogerijskih izdelkov

5221.03 Prodajalec/prodajalka elektrotehničnih izdelkov

5221.03 Prodajalec/prodajalka fotomateriala

5221.03 Prodajalec/prodajalka glasbil

5221.03 Prodajalec/prodajalka goriv

5221.03 Prodajalec/prodajalka gradbenega materiala

5221.03 Prodajalec/prodajalka kemikalij

5221.03 Prodajalec/prodajalka kmetijske mehanizacije

5221.03 Prodajalec/prodajalka kmetijskih kemikalij

5221.03 Prodajalec/prodajalka knjig

5221.03 Prodajalec/prodajalka kovinskih izdelkov

5221.03 Prodajalec/prodajalka nakita

9110.04 Prodajalec/prodajalka okrepčil na prireditvah

5221.03 Prodajalec/prodajalka papirja in papirnih izdelkov

5222.02 Prodajalec/prodajalka po telefonu

5221.03 Prodajalec/prodajalka pohištva

5221.03 Prodajalec/prodajalka strojniških izdelkov

5221.03 Prodajalec/prodajalka športne opreme

5221.03 Prodajalec/prodajalka tekstila

5221.03 Prodajalec/prodajalka usnja in obutve

4211.06 Prodajalec/prodajalka vstopnic

5221.03 Prodajalec/prodajalka živil

3415.05 Prodajni inženir/prodajna inženirka

3415.02 Prodajni referent/prodajna referentka

1229.01 Prodekan/prodekanica fakultete

1229.02 Prodekan/prodekanica visoke šole

1229.08 Producent/producentka

9312.01 Progar/progarka

3121.01 Programer/programerka

2130.05 Programer, razvijalec/programerka, razvijalka programov

1229.05 Programski direktor/programska direktorica zavoda v
kulturi

1210.05 Prokurist/prokuristka

4133.04 Prometni odpravnik/prometna odpravnica

5162.03 Prometni policist/prometna policistka

3160.04 Prometni tehnik/prometna tehnica

1210.07 Prorektor/prorektorica univerze

5149.04 Prostitutka

5161.03 Protipožarni nadzornik/protipožarna nadzornica

2460.02 Provincial /vrhovni predstojnik reda/, katoliški/vrhovna
predstojnica reda,katoliška

2221.25 Psihiater/psihiatrinja

2445.05 Psiholog/psihologinja

2445.02 Psiholog/psihologinja v industriji

2445.04 Psiholog/psihologinja v športu

2445.03 Psiholog, svetovalec/psihologinja, svetovalka v
posvetovalnicah

7222.04 Puškar/puškarka

3122.01 Računalniški operater/računalniška operaterka

2411.09 Računovodja/računovodkinja

2411.10 Računovodski revizor/računovodska revizorka

2455.03 Radijski režiser/radijska režiserka

3133.04 Radiološki inženir/radiološka inženirka

3132.02 Radiovezist/radiovezistka

1229.04 Ravnatelj/ravnateljica muzeja

1229.04 Ravnatelj/ravnateljica gledališča

1229.04 Ravnatelj/ravnateljica knjižnice

1229.03 Ravnatelj/ravnateljica vzgojno-izobraževalnega zavoda

2144.04 Raziskovalec/raziskovalka v razvojnem oddelku za
elektroniko

9330.01 Razkladalec/razkladalka

5139.05 Razkuževalec/razkuževalka

9151.06 Raznašalec/raznašalka

9151.06 Raznašalec/raznašalka časopisov

9151.06 Raznašalec/raznašalka sporočil

7344.03 Razvijalec/razvijalka filmov in izdelovalec/izdelovalka
fotografij

2130.06 Razvijalec/razvijalka informacijskih sistemov

2150.00 Razvijalec/razvijalka procesov poslovanja in proizvodnje

9151.07 Razvrščevalec/razvrščevalka pošte

2451.09 Recenzent/recenzentka

4222.03 Receptor/receptorka

2451.10 Redaktor/redaktorica

9152.03 Redar/redarka na parkirišču

9152.03 Redar/redarka na smučišču

9152.03 Reditelj/rediteljica

3480.01 Redovnik, katoliški/redovnica, katoliška

3449.01 Referent/referentka za denacionalizacijske postopke

3443.01 Referent/referentka za družinske prejemke

3432.01 Referent/referentka za finačne transakcije

3444.03 Referent/referentka za gradbena dovoljenja

3444.01 Referent/referentka za izdajo koncesij

3449.01 Referent/referentka za izdajo osebnih dokumentov

3444.02 Referent/referentka za izdajo potnih listov

3422.02 Referent/referentka za izvoz in uvoz

3449.01 Referent/referentka za izvrševanje kazenskih sankcij

3449.01 Referent/referentka za javnoupravne zadeve

3432.01 Referent/referentka za lising

3443.02 Referent/referentka za nadomestila za brezposelnost

4133.01 Referent/referentka za najem vozil

4221.02 Referent/referentka za organizacijo potovanj

3443.03 Referent/referentka za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje

3432.01 Referent/referentka za posojila

4142.02 Referent/referentka za pošto

3432.02 Referent/referentka za pravne zadeve

4221.03 Referent/referentka za prodajo voznih kart

4133.02 Referent/referentka za promet

3419.02 Referent/referentka za reklamacijo

3443.04 Referent/referentka za socialne pomoči

3475.01 Referent/referentka za šport

4133.03 Referent/referentka za vozne rede

3443.05 Referent/referentka za zdravstveno zavarovanje

5113.08 Regijski vodnik/regijska vodnica

6129.05 Rejec/rejka divjadi

6129.06 Rejec/rejka kožuharjev

6129.07 Rejec/rejka mačk

6129.07 Rejec/rejka malih živali

6121.00 Rejec/rejka mlečne živine

6129.08 Rejec/rejka nojev

6129.07 Rejec/rejka polžev

6129.07 Rejec/rejka psov

6129.07 Rejec/rejka ptic

5131.01 Rejnik/rejnica

3419.02 Reklamant/reklamantka

1210.06 Rektor/rektorica univerze

3117.03 Rentgenolog/rentgenologinja v metalurgiji

5169.07 Rentgenski pregledovalec/rentgenska pregledovalka oseb,
prtljage, poštnih pošiljk

3133.03 Rentgenski tehnik/rentgenska tehnica

7343.05 Reprodukcijski fotograf/reprodukcijska fotografka v
tiskarstvu

7343.08 Reprograf skanerist/reprografka skaneristka

2470.08 Republiški tajnik/republiška tajnica za volitve

3226.01 Respiratorni fizioterapevt/respiratorna fizioterapevtka

2452.05 Restavrator/restavratorka

2452.05 Restavrator/restavratorka historičnih instrumentov

2452.05 Restavrator/restavratorka za keramiko

2452.05 Restavrator/restavratorka za knjige in papir

2452.05 Restavrator/restavratorka za kovino

2452.05 Restavrator/restavratorka za les

2452.05 Restavrator/restavratorka za tekstil

5169.06 Reševalec/reševalka iz vode

5132.03 Reševalec/reševalka v vozilu prve pomoči

7343.06 Retušer/retušerka

2411.10 Revizor/revizorka

2411.10 Revizor/revizorka informacijskih sistemov

7113.02 Rezalec/rezalka kamna

7322.07 Rezalec/rezalka kristalnega stekla

8232.03 Rezalec/rezalka plastike

7422.03 Rezbar/rezbarka

7223.03 Rezkalec/rezkalka

2455.03 Režiser/režiserka

6153.02 Ribič/ribička na odprtem morju

5169.08 Ribiški čuvaj/ribiška čuvajka

2213.11 Ribiški inšpektor/ribiška inšpektorica

5113.06 Ribiški vodnik/ribiška vodnica

6151.05 Ribogojec/ribogojka

9320.00 Ročni delavec/ročna delavka za letvičenje lesa

9320.00 Ročni delavec/ročna delavka za zlaganje in prekladanje
izdelkov

9320.00 Ročni delavec/ročna delavka za zlaganje in prekladanje
lesa

9320.00 Ročni embaler/ročna embalerka

9320.00 Ročni pakirec/ročna pakirka proizvodov

9320.00 Ročni polnilec/ročna polnilka

9320.00 Ročni pomivalec/ročna pomivalka embalaže

9142.02 Ročni pralec/ročna pralka vozil

9320.00 Ročni sestavljalec/ročna sestavljalka komponent

9320.00 Ročni sortirec/ročna sortirka opeke

9320.00 Ročni sortirec/ročna sortirka steklenic

7341.06 Ročni stavec/ročna stavka

7346.03 Ročni tiskar/ročna tiskarka na kovine

7346.04 Ročni tiskar/ročna tiskarka na papir

7346.02 Ročni tiskar/ročna tiskarka na tekstilije

9320.00 Ročni zlagalec/ročna zlagalka opeke

7434.03 Rokavičar, usnjarski/rokavičarka, usnjarska

7111.05 Rudar specialist/rudarka specialistka

7111.06 Rudar/rudarka

7111.03 Rudar/rudarka za jamske gradnje

7111.04 Rudar/rudarka, vodja odkopa

2471.09 Rudarski inšpektor/rudarska inšpektorica

2147.11 Rudarski inženir/rudarska inženirka

2147.02 Rudarski inženir/rudarska inženirka v proizvodnji

2147.03 Rudarski inženir/rudarska inženirka v projektivi

2147.04 Rudarski inženir/rudarska inženirka za razvoj in naložbe

2147.05 Rudarski inženir/rudarska inženirka za separiranje
premoga

2147.06 Rudarski inženir/rudarska inženirka, obratovodja

3117.02 Rudarski nadzornik/rudarska nadzornica

7111.01 Rudarski poslovodja/rudarska poslovodkinja

7112.03 Rudarski strelec/rudarska strelka

8111.01 Rudarski strojnik

7242.05 RTV mehanik/RTV mehaničarka

7242.06 RTV monter/RTV monterka

6111.05 Sadjar/sadjarka

4121.01 Saldakontist/saldakontistka

2451.11 Scenarist/scenaristka

2452.06 Scenograf/scenografka

3471.06 Scenski mojster/scenska mojstrica

3471.06 Scenski oblikovalec/scenska oblikovalka

7442.04 Sedlar in jermenar/sedlarka in jermenarka

2114.08 Seizmolog/seizmologinja

1232.03 Sekretar/sekretarka banke

1129.03 Sekretar/sekretarka delovnih teles državnih organov

1121.16 Sekretar/sekretarka diplomatsko konzularnega
predstavništva

1232.03 Sekretar/sekretarka družbe

1129.02 Sekretar/sekretarka državnega sveta

1129.01 Sekretar/sekretarka državnega zbora

1143.05 Sekretar/sekretarka humanitarne organizacije

1122.02 Sekretar/sekretarka občinskega sveta

1141.02 Sekretar/sekretarka politične stranke

1143.06 Sekretar/sekretarka posebnih interesnih organizacij

1129.08 Sekretar/sekretarka pravobranilstva

1129.08 Sekretar/sekretarka pravosodnih organov

1142.07 Sekretar/sekretarka sindikata

1129.08 Sekretar/sekretarka sodišča

1129.08 Sekretar/sekretarka tožilstva

1142.02 Sekretar/sekretarka zbornice

2444.02 Semantik/semantičarka

6112.05 Semenar/semenarka

5123.05 Servirec/servirka

7241.17 Serviser/serviserka električnih naprav in opreme

7242.07 Serviser/serviserka elektronskih naprav in opreme

7311.07 Serviser/serviserka fotografske opreme

7312.08 Serviser/serviserka glasbenih instrumentov

7311.07 Serviser/serviserka optičnih pripomočkov in naprav

7311.08 Serviser/serviserka ortopedskih in drugih zdravstvenih
pripomočkov

7311.09 Serviser/serviserka preciznih kirurških naprav in opreme

7311.09 Serviser/serviserka preciznih meteoroloških naprav in
opreme

7311.09 Serviser/serviserka preciznih naprav in opreme

7422.06 Serviser/serviserka športne opreme

7244.04 Serviser/serviserka terminalskih naprav (pri naročnikih)

8282.04 Sestavljalec/sestavljalka žičnih spletov

8283.01 Sestavljalec/sestavljalka avdiovizualnih naprav in opreme

8285.03 Sestavljalec/sestavljalka drugih izdelkov iz lesa in
podobnih materialov

8282.07 Sestavljalec/sestavljalka električne opreme

8282.05 Sestavljalec/sestavljalka električnih delov

8283.01 Sestavljalec/sestavljalka elektronskih naprav in opreme

8283.01 Sestavljalec/sestavljalka elektronskih pisarniških naprav
in opreme

8283.02 Sestavljalec/sestavljalka elektronskih sklopov

8284.01 Sestavljalec/sestavljalka gumenih izdelkov

8286.01 Sestavljalec/sestavljalka izdelkov iz kartona

8286.02 Sestavljalec/sestavljalka izdelkov iz papirja

8286.03 Sestavljalec/sestavljalka izdelkov iz tekstilij

8286.04 Sestavljalec/sestavljalka izdelkov iz usnja

8284.02 Sestavljalec/sestavljalka kovinskih izdelkov

8283.03 Sestavljalec/sestavljalka mikroelektronskih vezij

8281.01 Sestavljalec/sestavljalka motorjev

8284.03 Sestavljalec/sestavljalka plastičnih izdelkov

8285.01 Sestavljalec/sestavljalka pohištva

8281.02 Sestavljalec/sestavljalka proizvodnih strojev

8283.04 Sestavljalec/sestavljalka računalniških naprav in opreme

8285.02 Sestavljalec/sestavljalka stavbnega pohištva

8285.01 Sestavljalec/sestavljalka stolov

8283.05 Sestavljalec/sestavljalka tiskanih vezij

8281.03 Sestavljalec/sestavljalka vozil

7413.04 Sirar/sirarka

2130.07 Sistemski administrator/sistemska administratorka

2130.08 Sistemski analitik/sistemska analitičarka

2130.09 Sistemski inženir/sistemska inženirka

7331.02 Sitar/sitarka

7346.01 Sitotiskar/sitotiskarka

2453.12 Skladatelj/skladateljica

9330.01 Skladiščni delavec/skladiščna delavka

4131.00 Skladiščni evidentičar/skladiščna evidentičarka

4131.03 Skladiščni manipulant/skladiščna manipulantka

4131.02 Skladiščnik/skladiščnica

2130.10 Skrbnik/skrbnica podatkovnih baz

2130.11 Skrbnik/skrbnica računalniških sistemov

2130.12 Skrbnik/skrbnica tokov podatkov

7241.01 Skupinovodja elektromehanikov/elektromehaničark ipd.

8122.01 Skupinovodja industrijskih talilcev/talilk,
livarjev/livark, valjavcev/valjavk

7311.01 Skupinovodja izdelovalcev/izdelovalk in
popravljalcev/popravljalk preciznih instrumentov

7242.01 Skupinovodja mehanikov/mehaničark in monterjev/monterk
elektronskih naprav, serviserjev/serviserk

7233.01 Skupinovodja mehanikov/mehaničark in monterjev/monterk
industrijskih in drugih strojev ipd.

7244.01 Skupinovodja mehanikov/mehaničark in
serviserjev/serviserke telekomunikacijskih naprav

7422.01 Skupinovodja mizarjev

7245.01 Skupinovodja monterjev/monterk električnega in
telekomunikacijskega omrežja

6152.01 Skupinovodja obalnih ribičev/ribičk ipd.

6129.01 Skupinovodja rejcev/rejk živali, d.n.

6153.01 Skupinovodja ribičev/ribičk na odprtem morju

8131.01 Skupinovodja steklarskih, keramijskih in podobnih
procesnih strojev in naprav

8211.01 Skupinovodja upravljalcev orodnih strojev

8240.01 Skupinovodja upravljalcev strojev za proizvodnjo lesenih
izdelkov

8121.01 Skupinovodja upravljalcev/upravljalk procesnih strojev in
naprav za pridobivanje kovin

6122.01 Skupinovodja v perutninarstvu

6111.01 Skupinovodja v poljedelstvu, sadjarstvu, vinogradništvu
ipd.

6151.01 Skupinovodja v ribogojstvu

6112.01 Skupinovodja v vrtnarstvu ipd.

6121.01 Skupinovodja v živinoreji

7413.05 Sladoledar/sladoledarka

7331.02 Slamnikar

7412.05 Slaščičar konditor/slaščičarka konditorka

7412.05 Slaščičar/slaščičarka

2452.07 Slikar/slikarka

7324.01 Slikar/slikarka za keramiko

7141.07 Slikopleskar/slikopleskarka

9160.03 Smetar/smetarka

3131.06 Snemalec/snemalka slike

3131.06 Snemalec/snemalka slike za film

3131.06 Snemalec/snemalka slike za televizijo

3131.06 Snemalec/snemalka videa

3131.07 Snemalec/snemalka zvoka

9132.07 Sobar/sobarica

2446.03 Socialni delavec/socialna delavka v podjetju

2446.01 Socialni delavec/socialna delavka v vzgoji in
izobraževanju

2446.04 Socialni delavec/socialna delavka v zdravstvu

2446.02 Socialni delavec/socialna delavka za delo s starejšimi
občani

2446.05 Socialni delavec/socialna delavka za delo z družino

2446.07 Socialni delavec/socialna delavka za delo z osebami s
posebnimi potrebami

2446.06 Socialni delavec/socilna delavka za delo z materialno
ogroženimi

2351.03 Socialni pedagog/socialna pedagoginja

2442.07 Sociolog/sociologinja

7422.03 Sodar/sodarka

8278.01 Sodavičar/sodavičarka

2411.08 Sodni izvedenec/sodna izvedenka ekonomske stroke

2212.10 Sodni patolog/sodna patologinja

2444.07 Sodni tolmač/sodna tolmačka

2453.13 Solopevec/solopevka

5123.07 Sommelier

9330.01 Sortirec/sortirka prtljage

7431.01 Sortirec/sortirka tekstilnih vlaken

7212.02 Spajalec/spajalka kovin

8282.06 Spajalec/spajalka navitij in vezij

6141.00 Spravljač/spravljačica lesa

4213.06 Sprejemalec/sprejemalka stav

5132.03 Spremljevalec/spremljevalka vozila prve pomoči

5112.02 Sprevodnik/sprevodnica

5112.03 Sprevodnik/sprevodnica na avtobusu

5112.04 Sprevodnik/sprevodnica na vlaku

5112.05 Sprevodnik/sprevodnica spalnika

5112.06 Sprevodnik/sprevodnica žičnice

7313.04 Srebrar/srebrarka

2321.01 Srednješolski učitelj/srednješolska učiteljica

2321.01 Srednješolski učitelj/srednješolska učiteljica

2321.01 Srednješolski učitelj/srednješolska učiteljica baleta

2321.01 Srednješolski učitelj/srednješolska učiteljica za
angleški jezik

2321.01 Srednješolski učitelj/srednješolska učiteljica za
biologijo

2321.01 Srednješolski učitelj/srednješolska učiteljica za
cestnoprometne predmete

2321.01 Srednješolski učitelj/srednješolska učiteljica za druge
kmetijske predmete

2321.01 Srednješolski učitelj/srednješolska učiteljica za druge
kulturnoumetniške predmete

2321.01 Srednješolski učitelj/srednješolska učiteljica za druge
predmetne skupine družboslovne usmeritve

2321.01 Srednješolski učitelj/srednješolska učiteljica za druge
predmetne skupine jezikoslovne skupine

2321.01 Srednješolski učitelj/srednješolska učiteljica za druge
predmetne skupine naravoslovne usmeritve

2321.01 Srednješolski učitelj/srednješolska učiteljica za druge
računalniške predmete

2321.01 Srednješolski učitelj/srednješolska učiteljica za druge
skupine predmetov

2321.01 Srednješolski učitelj/srednješolska učiteljica za
elektrotehniške predmete

2321.01 Srednješolski učitelj/srednješolska učiteljica za etiko
in družbo

2321.01 Srednješolski učitelj/srednješolska učiteljica za
filozofijo

2321.01 Srednješolski učitelj/srednješolska učiteljica za fiziko

2321.01 Srednješolski učitelj/srednješolska učiteljica za
francoski jezik

2321.01 Srednješolski učitelj/srednješolska učiteljica za
geodetske predmete

2321.01 Srednješolski učitelj/srednješolska učiteljica za
geografijo

2321.01 Srednješolski učitelj/srednješolska učiteljica za
glasbene predmete

2321.01 Srednješolski učitelj/srednješolska učiteljica za
gostinske in turistične predmete

2321.01 Srednješolski učitelj/srednješolska učiteljica za
gozdarske predmete

2321.01 Srednješolski učitelj/srednješolska učiteljica za
gradbene predmete

2321.01 Srednješolski učitelj/srednješolska učiteljica za
grafično tiskarske predmete

2321.01 Srednješolski učitelj/srednješolska učiteljica za grški
jezik

2321.01 Srednješolski učitelj/srednješolska učiteljica za
italijanski jezik

2321.01 Srednješolski učitelj/srednješolska učiteljica za kemijo

2321.01 Srednješolski učitelj/srednješolska učiteljica za
kmetijske predmete

2321.01 Srednješolski učitelj/srednješolska učiteljica za
latinski jezik

2321.01 Srednješolski učitelj/srednješolska učiteljica za
lesarske predmete

2321.01 Srednješolski učitelj/srednješolska učiteljica za
madžarski jezik

2321.01 Srednješolski učitelj/srednješolska učiteljica za
matematiko

2321.01 Srednješolski učitelj/srednješolska učiteljica za
metalurške predmete

2321.01 Srednješolski učitelj/srednješolska učiteljica za nemški
jezik

2321.01 Srednješolski učitelj/srednješolska učiteljica za
obutvene predmete

2321.01 Srednješolski učitelj/srednješolska učiteljica za
papirniške predmete

2321.01 Srednješolski učitelj/srednješolska učiteljica za
pedagogiko

2321.01 Srednješolski učitelj/srednješolska učiteljica za
pomorskoprometne predmete

2321.01 Srednješolski učitelj/srednješolska učiteljica za
predmete organizacije dela in proizvodnje

2321.01 Srednješolski učitelj/srednješolska učiteljica za
predmete strojnega kovinarstva

2321.01 Srednješolski učitelj/srednješolska učiteljica za
predmetne skupine ekonomske, pravne, administrativne usmeritve

2321.01 Srednješolski učitelj/srednješolska učiteljica za
psihologijo

2321.01 Srednješolski učitelj/srednješolska učiteljica za ptt
prometne predmete

2321.01 Srednješolski učitelj/srednješolska učiteljica za
računalništvo

2321.01 Srednješolski učitelj/srednješolska učiteljica za
rudarske in geološke predmete

2321.01 Srednješolski učitelj/srednješolska učiteljica za ruski
jezik

2321.01 Srednješolski učitelj/srednješolska učiteljica za
slovenski jezik

2321.01 Srednješolski učitelj/srednješolska učiteljica za
sociologijo

2321.01 Srednješolski učitelj/srednješolska učiteljica za
storitvene predmete

2321.01 Srednješolski učitelj/srednješolska učiteljica za španski
jezik

2321.01 Srednješolski učitelj/srednješolska učiteljica za
tekstilne predmete

2321.01 Srednješolski učitelj/srednješolska učiteljica za telesno
vzgojo

2321.01 Srednješolski učitelj/srednješolska učiteljica za
umetnostno zgodovino

2321.01 Srednješolski učitelj/srednješolska učiteljica za
usnjarsko, krznarske predmete

2321.01 Srednješolski učitelj/srednješolska učiteljica za
usnjarskopredelovalne predmete

2321.01 Srednješolski učitelj/srednješolska učiteljica za verouk

2321.01 Srednješolski učitelj/srednješolska učiteljica za
veterinarske predmete

2321.01 Srednješolski učitelj/srednješolska učiteljica za
zdravstvene predmete

2321.01 Srednješolski učitelj/srednješolska učiteljica za
zgodovino

2321.01 Srednješolski učitelj/srednješolska učiteljica za
železniškoprometne predmete

2321.01 Srednješolski učitelj/srednješolska učiteljica za
živilske predmete

2122.03 Statistik/statističarka

7139.02 Stavbni dekorater/stavbna dekoraterka

7213.04 Stavbni klepar/stavbna kleparka

7124.02 Stavbni mizar/stavbna mizarka

7135.01 Stavbni steklar/stavbna steklarka

7341.07 Stavec, oblikovalec na ekranu/stavka, oblikovalka na
ekranu

7322.04 Steklar polirec/steklarka polirka

7322.03 Steklar/steklarka

7322.01 Steklarski delovodja/steklarska delovodkinja

7322.05 Steklobrusilec/steklobrusilka

7322.06 Steklopihalec krogličar/steklopihalka krogličarka

7322.06 Steklopihalec nad odprtim plamenon/steklopihalka nad
odprtim plamenom

7322.06 Steklopihalec/steklopihalka

7322.07 Steklorezalec/steklorezalka

7322.07 Steklorezalec/steklorezalka za optično steklo

7324.03 Stekloslikar/stekloslikarka

7324.03 Stekloslikar/stekloslikarka za ročno slikanje stekla

4111.01 Stenodaktilograf/Stenodaktilografka

4111.02 Stenograf/stenografka

4111.02 Stenograf, debatni/stenografka, debatna

4111.02 Stenograf, strojni/stenografka, strojna

7342.01 Stereotiper/stereotiperka

8275.00 Sterilizer/sterilizerka

5111.01 Stevard/stevardesa na ladji

5111.02 Stevard/stevardesa na letališču

5111.03 Stevard/stevardesa na letalu

9132.01 Strežnik/strežnica bolnih na domu

9132.01 Strežnik/strežnica v socialnovarstvenem zavodu

9132.01 Strežnik/strežnica v zdravstvenem zavodu

3474.01 Striptizer/striptizeta

8265.02 Strojar/strojarka

4111.03 Strojepisec/strojepiska

8311.01 Strojevodja

8311.01 Strojevodja za premik

8275.00 Strojni čistilec/strojna čistilka sadja in zelenjave

8290.04 Strojni embaler/strojna embalerka

7233.04 Strojni ključavničar/strojna ključavničarka

7233.14 Strojni ključavničar/strojna ključavničarka

7233.15 Strojni mehanik/strojna mehaničarka

8290.02 Strojni označevalec/strojna označevalka izdelkov

8290.04 Strojni pakirec/strojna pakirka

8290.03 Strojni polnilec/strojna polnilka tekočin

7341.08 Strojni stavec/strojna stavka

3432.03 Strokovni sodelavec/strokovna sodelavka na sodišču

3432.03 Strokovni sodelavec/strokovna sodelavka na tožilstvu

3432.03 Strokovni sodelavec/strokovna sodelavka v pravosodnih
organih

3160.01 Strokovni sodelavec/strokovna sodelavka za analiziranje
in planiranje proizvodnih procesov

3434.01 Strokovni sodelavec/strokovna sodelavka za finančne plane
in analize

3160.02 Strokovni sodelavec/strokovna sodelavka za logistiko

3160.03 Strokovni sodelavec/strokovna sodelavka za organizacijo
dela

3434.02 Strokovni sodelavec/strokovna sodelavka za računovodske
izračune in prikaze

3434.03 Strokovni sodelavec/strokovna sodelavka za statistične
izračune in prikaze

3475.01 Strokovni sodelavec/strokovna sodelavka za šport

3434.04 Strokovni sodelavec/strokovna sodelavka za zavarovalniške
izračune in prikaze

7223.04 Strugar/strugarka

7331.02 Suhorobar/suhorobarka

7421.03 Sušilničar/sušilničarka

7331.04 Svečar/svečarka

8340.08 Svetilničar/svetilničarka

1110.05 Svetnik/svetnica državnega sveta

2150.06 Svetovalec in koordinator/svetovalka in koordinatorka za
delo v poštnem prometu

1129.05 Svetovalec/svetovalka državnih organov

1141.04 Svetovalec/svetovalka predsednika politične stranke

1121.09 Svetovalec/svetovalka predstojnika

2130.13 Svetovalec/svetovalka tehnične pomoči za uporabnike

1121.07 Svetovalec/svetovalka vlade

1122.05 Svetovalec/svetovalka vodje občinskega upravnega organa

3223.02 Svetovalec/svetovalka za dietno prehrano

2419.01 Svetovalec/svetovalka za ekonomiko gospodinjstva

2351.04 Svetovalec/svetovalka za izobraževanje oseb s posebnimi
potrebami

2412.03 Svetovalec/svetovalka za kadrovanje

2451.12 Svetovalec/svetovalka za kulturno-umetniške programe

2419.11 Svetovalec/svetovalka za nepremičnine

2412.04 Svetovalec/svetovalka za osebno in poslovno uspešnost

2419.02 Svetovalec/svetovalka za patente

2419.03 Svetovalec/svetovalka za podjetništvo

2412.05 Svetovalec/svetovalka za poklicno izobraževanje

3415.03 Svetovalec/svetovalka za poprodajne aktivnosti

2419.08 Svetovalec/svetovalka za poslovanje

2351.06 Svetovalec/svetovalka za predmetno področje

2351.05 Svetovalec/svetovalka za predšolsko vzgojo

2419.04 Svetovalec/svetovalka za prodajne metode

3415.04 Svetovalec/svetovalka za prodajo

2419.05 Svetovalec/svetovalka za promocijo

2411.12 Svetovalec/svetovalka za proračune

2419.06 Svetovalec/svetovalka za raziskavo tržišča

2351.07 Svetovalec/svetovalka za razredni pouk

2419.07 Svetovalec/svetovalka za stike z javnostmi

2351.08 Svetovalec/svetovalka za učno tehnologijo

2229.02 Svetovalec/svetovalka za veterinarstvo

2412.06 Svetovalec/svetovalka za zaposlovanje

3223.01 Svetovalec/svetovalka za zdravo prehrano

2229.03 Svetovalec/svetovalka za zdravstvo

1142.03 Svetovalec/svetovalka zbornice

2359.02 Svetovalni delavec/svetovalna delavka v vzgojno-
izobraževalnem zavodu

1226.01 Šef/šefinja avtoparka

1233.02 Šef/šefinja prodajne službe

1226.01 Šef/šefinja železniške postaje

3472.00 Šepetalec/šepetalka

7436.02 Šivalec tapetnik/šivalka tapetnica

8266.03 Šivalec usnjene galanterije

8263.03 Šivalec usnjenih in krznenih oblačil

7436.02 Šivalec/šivalka

8266.01 Šivalec/šivalka obutve

7433.05 Šiviljec/šivilja

2460.01 Škof

2352.01 Šolski inšpektor/šolska inšpektorica

3342.02 Šolski laborant/šolska laborantka

3422.03 Špediter/špediterka

3226.01 Športni fizioterapevt/športna fizioterapevtka

2451.06 Športni novinar/športna novinarka

3475.02 Športni sodnik/športna sodnica

3475.03 Športni trener/športna trenerka

5113.07 Športni vodnik/športna vodnica

3475.04 Športnik/športnica

7133.01 Štukater/štukaterka

4115.02 Tajnik/tajnica

3439.01 Tajnik/tajnica društva

1232.03 Tajnik/tajnica družbe

3439.02 Tajnik/tajnica krajevnega urada

1122.01 Tajnik/tajnica občine

3439.03 Tajnik/tajnica organizacije

4115.02 Tajnik/tajnica režije

8122.02 Talilec livar/talilka livarka

7437.02 Tapetnik dekorater/tapetnica dekoraterka

7437.03 Tapetnik/tapetnica vozil

2452.08 Tapiserist/tapiseristka

1223.00 Tehnični direktor/tehnična direktorica v gradbeništvu

1221.00 Tehnični direktor/tehnična direktorica v kmetijstvu,
lovstvu, gozdarstvu in ribištvu

1222.00 Tehnični direktor/tehnična direktorica v rudarstvu,
predelovalnih dejavnostih, za oskrbo z elektriko, plinom in vodo

3118.03 Tehnični ilustrator/tehnična ilustratorka

7231.08 Tehnični kontrolor/tehnična kontrolorka vozil

3118.10 Tehnični risar/tehnična risarka

3418.04 Tehnični risar/tehnična risarka za arheologijo

3118.05 Tehnični risar/tehnična risarka za arhitekturo

3118.06 Tehnični risar/tehnična risarka za elektrotehniko

3118.07 Tehnični risar/tehnična risarka za geodezijo

3118.08 Tehnični risar/tehnična risarka za gradbeništvo

3118.09 Tehnični risar/tehnična risarka za strojništvo

3471.03 Tehnični urednik/tehnična urednica

3415.05 Tehnični zastopnik/tehnična zastopnica za prodajo

3141.03 Tehnični/tehnična vodja marine

3115.06 Tehnik strojništva, termoenergetik/tehnica strojništva,
termoenergetičarka

3116.06 Tehnik/tehnica farmacevtske tehnologije

3115.10 Tehnik/tehnica gradbenega strojništva

3112.05 Tehnik/tehnica gradbeništva za hidrogranje

3112.05 Tehnik/tehnica gradbeništva za komunalne gradnje

3112.05 Tehnik/tehnica gradbeništva za konstrukcije

3112.05 Tehnik/tehnica gradbeništva za nizke gradnje

3112.05 Tehnik/tehnica gradbeništva za visoke gradnje

3119.01 Tehnik/tehnica grafične tehnologije

3116.07 Tehnik/tehnica gumarske tehnologije

3116.08 Tehnik/tehnica kemijske tehnologije

3116.09 Tehnik/tehnica keramijske tehnologije

3115.10 Tehnik/tehnica kmetijskega strojništva

3115.10 Tehnik/tehnica ladijskega strojništva

3119.02 Tehnik/tehnica lesarske tehnologije

3115.10 Tehnik/tehnica letalskega strojništva

3117.06 Tehnik/tehnica metalurške tehnologije

3116.10 Tehnik/tehnica papirniške tehnologije

3123.02 Tehnik/tehnica robotov

3115.10 Tehnik/tehnica rudarskega strojništva

3116.12 Tehnik/tehnica steklarske tehnologije

3115.10 Tehnik/tehnica strojništva za motorje in vozila

3115.10 Tehnik/tehnica strojništva za tirnična vozila

3119.03 Tehnik/tehnica tekstilne kemijske tehnologije

3119.03 Tehnik/tehnica tekstilne mehanske tehnologije

3119.03 Tehnik/tehnica tekstilne tehnologije

3114.04 Tehnik/tehnica telekomunikacij za govorne storitve
(telefonija)

3114.04 Tehnik/tehnica telekomunikacij za negovorne storitve
(prenos podatkov)

3114.04 Tehnik/tehnica telekomunikacij za radio in televizijo

3119.04 Tehnik/tehnica usnjarske galanterije

3119.04 Tehnik/tehnica usnjarske in krznarske tehnologije

3119.04 Tehnik/tehnica usnjarsko-krznarske oblačilne tehnologije

3119.01 Tehnik/tehnica v grafični industriji

3113.04 Tehnik/tehnica za elektroenergetiko

3113.05 Tehnik/tehnica za elektroenergetske postroje

3114.05 Tehnik/tehnica za elektroniko

3113.08 Tehnik/tehnica za elektrotehniko

3111.04 Tehnik/tehnica za fiziko

3112.04 Tehnik/tehnica za geodezijo

3111.05 Tehnik/tehnica za geologijo

3117.04 Tehnik/tehnica za geovrtanje

3112.05 Tehnik/tehnica za gradbeništvo

3116.07 Tehnik/tehnica za gumarstvo

3111.06 Tehnik/tehnica za kemijo

3111.06 Tehnik/tehnica za kemijo v metalurgiji

3116.09 Tehnik/tehnica za keramiko

3121.04 Tehnik/tehnica za komunikacije

3115.03 Tehnik/tehnica za ladjedelniško konstrukterstvo

3115.03 Tehnik/tehnica za ladjedelniško tehnologijo

3115.03 Tehnik/tehnica za ladjedelništvo

3119.02 Tehnik/tehnica za lesarstvo

3114.04 Tehnik/tehnica za letalske telekomunikacije

3117.07 Tehnik/tehnica za metalurgijo

3111.07 Tehnik/tehnica za meteorologijo

3113.04 Tehnik/tehnica za močnostno elektrotehniko

3226.03 Tehnik/tehnica za ortopedsko tehniko

3119.03 Tehnik/tehnica za pletilstvo

3121.04 Tehnik/tehnica za pomoč uporabnikom

3119.03 Tehnik/tehnica za predilstvo

3131.08 Tehnik/tehnica za predvajanje programov

3113.06 Tehnik/tehnica za prenos in distribucijo električne
energije

3115.04 Tehnik/tehnica za procesno strojništvo

3113.07 Tehnik/tehnica za proizvodnjo električne energije

3116.13 Tehnik/tehnica za proizvodnjo in prenos naravnega plina
in nafte

3131.09 Tehnik/tehnica za razsvetljavo

3117.05 Tehnik/tehnica za rudarstvo

3117.05 Tehnik/tehnica za rudarstvo v premogovništvu

3117.05 Tehnik/tehnica za rudarstvo v proizvodnji naravnega plina
in nafte

3114.03 Tehnik/tehnica za signalnovarnostne naprave

3116.11 Tehnik/tehnica za sintezo in predelavo polimerov

3121.03 Tehnik/tehnica za sistemsko programsko opremo

3116.12 Tehnik/tehnica za steklarstvo

3115.10 Tehnik/tehnica za strojegradnjo in montažo

3115.05 Tehnik/tehnica za strojniško avtomatizacijo

3115.06 Tehnik/tehnica za strojniško energetiko

3115.07 Tehnik/tehnica za strojniško konstruktorstvo

3115.08 Tehnik/tehnica za strojniško tehnologijo

3115.09 Tehnik/tehnica za strojniško terologijo

3115.10 Tehnik/tehnica za strojništvo

3160.04 Tehnik/tehnica za tehnologijo prometa

3119.03 Tehnik/tehnica za tekstilstvo

3114.04 Tehnik/tehnica za telekomunikacije

3119.03 Tehnik/tehnica za tkalstvo

3115.10 Tehnik/tehnica za varilstvo

3160.05 Tehnik/tehnica za varnost pri delu

3145.02 Tehnik/tehnica za varnost zračnega prometa

3225.01 Tehnik/tehnica za zobno protetiko

3116.14 Tehnik/tehnica za živilstvo

3116.14 Tehnik/tehnica živilske tehnologije

2144.05 Tehnolog/tehnologinja elektronike

2143.05 Tehnolog/tehnologinja elektrotehnike

2145.01 Tehnolog/tehnologinja ladjedelništva

2145.10 Tehnolog/tehnologinja strojništva

2144.06 Tehnolog/tehnologinja telekomunikacij

2149.03 Tehnolog/tehnologinja v grafični industriji

2142.04 Tehnolog/tehnologinja za gradbene materiale

2146.03 Tehnolog/tehnologinja za gumarstvo

2146.04 Tehnolog/tehnologinja za keramiko

2147.12 Tehnolog/tehnologinja za metalurgijo

2146.05 Tehnolog/tehnologinja za papirništvo

2150.07 Tehnolog/tehnologinja za promet

2146.06 Tehnolog/tehnologinja za sintezo in predelavo polimerov

2146.07 Tehnolog/tehnologinja za steklarstvo

2149.04 Tehnolog/tehnologinja za tekstilstvo

2149.05 Tehnolog/tehnologinja za usnjarstvo in krznarstvo

8263.01 Tekstilni konfekcionar/tekstilna konfekcionarka

4112.02 Telefaksist/telefaksistka

4223.01 Telefonist/telefonistka

4112.03 Teleprinterist/teleprinteristka

2455.03 Televizijski režiser/televizijska režiserka

2460.06 Teolog/teologinja

7123.02 Teracer/teracerka

3229.01 Terapevt/terapevtka za slepe in ljudi z motnjami v
orientaciji

7124.04 Tesar/tesarka

7124.03 Tesar/tesarka opažev

7412.04 Testeninar/testeninarka

7341.09 Tiskar/tiskarka

7343.07 Tiskarski graver/tiskarska graverka

7432.03 Tkalec/tkalka

7122.03 Tlakovalec/tlakovalka

5123.06 Točaj/točajka

2212.11 Toksikolog/toksikologinja

3131.10 Tonski mojster/tonska mojstrica

3131.10 Tonski realizator/tonska realizatorka

3131.10 Tonski tehnik/tonska tehnica

2421.04 Tožilec/tožilka

2221.33 Transfuziolog/transfuziologinja

5221.01 Trgovski poslovodja/trgovska poslovodkinja

3415.06 Trgovski potnik/trgovska potnica

2470.10 Tržni inšpektor/tržna inšpektorica

5149.05 Turistični animator/turistična animatorka

5111.04 Turistični spremljevalec/turistična spremljevalka

5113.08 Turistični vodnik/turistična vodnica

3342.05 Učitelj/učiteljica praktičnega pouka in veščin

2331.01 Učitelj/učiteljica razrednega pouka

2340.01 Učitelj/učiteljica za duševno motene

2340.01 Učitelj/učiteljica za osebe s posebnimi potrebami

2340.01 Učitelj/učiteljica za slepe in slabovidne

2340.01 Učitelj/učiteljica za slušno in govorno motene

2359.03 Učitelj/učiteljica za tečaje računalništva

2359.03 Učitelj/učiteljica za tečaje tujih jezikov

2340.01 Učitelj/učiteljica za telesno invalidne in dolgotrajno
bolne

2340.01 Učitelj/učiteljica za vedenjsko in osebnostno motene

2359.03 Učitelj/učiteljica za zunajšolsko izobraževanje

7312.09 Uglaševalec/uglaševalka glasbenih instrumentov

2452.09 Umetniški oblikovalec/umetniška oblikovalka

7221.03 Umetnostni kovač/umetnostna kovačica

2452.10 Umetnostni zgodovinar/umetnostna zgodovinarka

3141.01 Upravitelj/upraviteljica ladijskega stroja

8152.01 Upravljalec/upravljalka asfaltne baze

8333.01 Upravljalec/upravljalka avtodvigala

8332.04 Upravljalec/upravljalka bagra

8161.01 Upravljalec/upravljalka bioenergetskih naprav

8332.04 Upravljalec/upravljalka buldožerja

8163.01 Upravljalec/upravljalka čistilnih naprav

8151.01 Upravljalec/upravljalka drobilnih in mešalnih strojev za
kemijsko predelavo

8333.01 Upravljalec/upravljalka dvigala

8161.07 Upravljalec/upravljalka energetskih naprav

8333.06 Upravljalec/upravljalka gozdarske žičnice

8333.01 Upravljalec/upravljalka gradbenega dvigala

8161.02 Upravljalec/upravljalka hidroenergetskih naprav

8163.02 Upravljalec/upravljalka hladilnih naprav

8170.01 Upravljalec/upravljalka industrijskih robotov

8141.01 Upravljalec/upravljalka iverilnika

8161.03 Upravljalec/upravljalka jedrskoenergetskih naprav

8333.05 Upravljalec/upravljalka kabelskega žerjava

8152.06 Upravljalec/upravljalka kemijskih toplotnoobdelovalnih
strojev in naprav

8154.01 Upravljalec/upravljalka kemijskoreakcijskih in
destilirnih strojev in naprav

8252.01 Upravljalec/upravljalka knjigoveških strojev

8252.01 Upravljalec/upravljalka knjigoveških strojev za reliefni
tisk

8331.02 Upravljalec/upravljalka kombajna

8162.03 Upravljalec/upravljalka kotlarne

8163.03 Upravljalec/upravljalka krematorija

8333.05 Upravljalec/upravljalka metalurškega žerjava

8331.02 Upravljalec/upravljalka mlatilnice

8333.05 Upravljalec/upravljalka mostnega žerjava

8332.04 Upravljalec/upravljalka nakladalca

8152.02 Upravljalec/upravljalka naprav za proizvodnjo apna

8152.03 Upravljalec/upravljalka naprav za proizvodnjo bitumensko-
katranskih proizvodov

8152.04 Upravljalec/upravljalka naprav za proizvodnjo cementar

8152.05 Upravljalec/upravljalka naprav za proizvodnjo gipsa

8159.02 Upravljalec/upravljalka naprav za proizvodnjo plina

8162.02 Upravljalec/upravljalka parnega stroja na ladji

8162.03 Upravljalec/upravljalka parnih strojev in naprav

8131.03 Upravljalec/upravljalka peči za keramiko

8121.03 Upravljalec/upravljalka peči za plemenitenje kovin

8121.03 Upravljalec/upravljalka peči za predelavo kovin

8131.03 Upravljalec/upravljalka peči za proizvodnjo opeke

8131.03 Upravljalec/upravljalka peči za proizvodnjo ploščic

8131.05 Upravljalec/upravljalka peči za steklo

8161.04 Upravljalec/upravljalka plinskoenergetskih naprav

8141.02 Upravljalec/upravljalka polnojarmenika

8333.05 Upravljalec/upravljalka premičnega žerjava

8331.01 Upravljalec/upravljalka premičnih gozdarskih strojev

8331.02 Upravljalec/upravljalka premičnih kmetijskih strojev

8163.04 Upravljalec/upravljalka prezračevalnih naprav

8333.05 Upravljalec/upravljalka pristaniškega žerjava

8121.04 Upravljalec/upravljalka procesnih linij za predelavo
kovin

8141.03 Upravljalec/upravljalka procesnih linij za predelavo lesa

8121.06 Upravljalec/upravljalka procesnih strojev in naprav za
pridobivanje kovin

8143.01 Upravljalec/upravljalka procesnih strojev in naprav za
proizvodnjo papirja

8123.03 Upravljalec/upravljalka procesnih strojev za toplotno
obdelavo kovin

8111.01 Upravljalec/upravljalka rudarskih strojev in naprav

8333.01 Upravljalec/upravljalka rudniškega dvigala

8141.04 Upravljalec/upravljalka sekalnega stroja

8163.05 Upravljalec/upravljalka sežigalne peči za odpadke

8333.06 Upravljalec/upravljalka smučarske žičnice

8161.05 Upravljalec/upravljalka sončnoenergetskih naprav

8141.05 Upravljalec/upravljalka stiskalnice za iverne ali
vlaknene plošče

8141.06 Upravljalec/upravljalka stiskalnice za panelne plošče

8143.01 Upravljalec/upravljalka stiskalnice za papir

8141.07 Upravljalec/upravljalka stiskalnice za vezane plošče

8332.01 Upravljalec/upravljalka stroja za čiščenje ulic

8333.02 Upravljalec/upravljalka stroja za pranje avtomobilov

8277.01 Upravljalec/upravljalka stroja za predelavo čaja

8277.02 Upravljalec/upravljalka stroja za predelavo kakava

8277.03 Upravljalec/upravljalka stroja za predelavo kave

8141.08 Upravljalec/upravljalka stroja za razvlaknjevanje

8332.02 Upravljalec/upravljalka strojev gradbene mehanizacije

8112.01 Upravljalec/upravljalka strojev in naprav za bogatenje
rude in kamnin

8112.02 Upravljalec/upravljalka strojev in naprav za drobljenje
rude in kamnin

8112.03 Upravljalec/upravljalka strojev in naprav za flotacijo
rude in kamnin

8153.01 Upravljalec/upravljalka strojev in naprav za kemijsko
filtriranje in ločevanje

8112.04 Upravljalec/upravljalka strojev in naprav za mletje rude
in kamnin

8112.05 Upravljalec/upravljalka strojev in naprav za obdelavo
rude in kamnin

8155.01 Upravljalec/upravljalka strojev in naprav za predelavo
nafte in zemeljskega plina

8131.04 Upravljalec/upravljalka strojev in naprav za proizvodnjo
keramičnih izdelkov

8131.03 Upravljalec/upravljalka strojev in naprav za proizvodnjo
keramike

8131.05 Upravljalec/upravljalka strojev in naprav za proizvodnjo
stekla

8131.06 Upravljalec/upravljalka strojev in naprav za proizvodnjo
steklenih izdelkov

8211.03 Upravljalec/upravljalka strojev za brušenje kovin

8131.05 Upravljalec/upravljalka strojev za brušenje stekla

8261.01 Upravljalec/upravljalka strojev za dodelovanje vlaknovin

8223.01 Upravljalec/upravljalka strojev za galvaniziranje
kovinskih delov

8251.01 Upravljalec/upravljalka strojev za globoki tisk

8224.04 Upravljalec/upravljalka strojev za izdelovanje
fotografskih izdelkov

8261.02 Upravljalec/upravljalka strojev za izdelovanje vlaknovin

8159.07 Upravljalec/upravljalka strojev za izločanje
radioaktivnih snovi

8124.02 Upravljalec/upravljalka strojev za iztiskanje kovin

8121.04 Upravljalec/upravljalka strojev za lakiranje kovin

8139.01 Upravljalec/upravljalka strojev za mešanje sestavin za
glino

8139.02 Upravljalec/upravljalka strojev za mešanje sestavin za
proizvodnjo stekla

8273.01 Upravljalec/upravljalka strojev za mletje kavovin

8273.02 Upravljalec/upravljalka strojev za mletje začimb

8273.03 Upravljalec/upravljalka strojev za mletje žita

8273.04 Upravljalec/upravljalka strojev za mletje živinske krme

8224.01 Upravljalec/upravljalka strojev za obdelavo filmov

8131.05 Upravljalec/upravljalka strojev za obdelavo stekla

8251.02 Upravljalec/upravljalka strojev za ofsettisk

8131.05 Upravljalec/upravljalka strojev za pihanje stekla

8262.01 Upravljalec/upravljalka strojev za pletenje

8224.02 Upravljalec/upravljalka strojev za povečanje ali
zmanjšanje fotografij

8223.03 Upravljalec/upravljalka strojev za površinsko obdelavo
kovinskih delov

8275.04 Upravljalec/upravljalka strojev za predelavo drugih
rastlin

8271.01 Upravljalec/upravljalka strojev za predelavo
konzerviranega mesa

8271.02 Upravljalec/upravljalka strojev za predelavo
konzerviranih rib

8276.02 Upravljalec/upravljalka strojev za predelavo medu

8271.01 Upravljalec/upravljalka strojev za predelavo mesa

8275.01 Upravljalec/upravljalka strojev za predelavo rastlinskih
maščob

8271.02 Upravljalec/upravljalka strojev za predelavo rib

8275.02 Upravljalec/upravljalka strojev za predelavo sadja

8271.02 Upravljalec/upravljalka strojev za predelavo zamrznenjih
rib

8271.01 Upravljalec/upravljalka strojev za predelavo zamrznjenega
mesa

8275.03 Upravljalec/upravljalka strojev za predelavo zelenjave

8261.03 Upravljalec/upravljalka strojev za predenje

8261.04 Upravljalec/upravljalka strojev za previjanje

8223.02 Upravljalec/upravljalka strojev za prevlačenje kovinskih
delov

8265.01 Upravljalec/upravljalka strojev za pripravo in obdelavo
krzna

8265.02 Upravljalec/upravljalka strojev za pripravo in obdelavo
usnja

8142.02 Upravljalec/upravljalka strojev za pripravo papirjevine

8332.03 Upravljalec/upravljalka strojev za progovna dela

8278.01 Upravljalec/upravljalka strojev za proizvodnjo
brezalkoholnih pijač (razen sadnih in zelenjavnih sokov)

8262.02 Upravljalec/upravljalka strojev za proizvodnjo čipk

8229.02 Upravljalec/upravljalka strojev za proizvodnjo drugih
kemičnih izdelkov

8240.05 Upravljalec/upravljalka strojev za proizvodnjo drugih
lesenih izdelkov

8139.03 Upravljalec/upravljalka strojev za proizvodnjo glazur in
brusov

8231.05 Upravljalec/upravljalka strojev za proizvodnjo gumenih
izdelkov

8231.06 Upravljalec/upravljalka strojev za proizvodnjo gumenih
polizdelkov

8231.04 Upravljalec/upravljalka strojev za proizvodnjo
gumenotehničnih izdelkov

8212.02 Upravljalec/upravljalka strojev za proizvodnjo
industrijskih diamantov

8212.03 Upravljalec/upravljalka strojev za proizvodnjo izdelkov
iz betona

8212.04 Upravljalec/upravljalka strojev za proizvodnjo izdelkov
iz cementa

8212.05 Upravljalec/upravljalka strojev za proizvodnjo izdelkov
iz umetnega kamna

8159.03 Upravljalec/upravljalka strojev za proizvodnjo koksa

8274.01 Upravljalec/upravljalka strojev za proizvodnjo
konditorskih izdelkov

8274.02 Upravljalec/upravljalka strojev za proizvodnjo kruha in
peciva

8229.02 Upravljalec/upravljalka strojev za proizvodnjo linoleja

8131.03 Upravljalec/upravljalka strojev za proizvodnjo lončevine

8139.04 Upravljalec/upravljalka strojev za proizvodnjo mineralnih
vlaken

8272.01 Upravljalec/upravljalka strojev za proizvodnjo mlečnih
izdelkov

8272.01 Upravljalec/upravljalka strojev za proizvodnjo mleka v
prahu

8276.01 Upravljalec/upravljalka strojev za proizvodnjo
nerafiniranega sladkorja

8269.01 Upravljalec/upravljalka strojev za proizvodnjo obrob in
vrvic iz tekstilij, usnja in krzna

8266.01 Upravljalec/upravljalka strojev za proizvodnjo obutve

8253.02 Upravljalec/upravljalka strojev za proizvodnjo papirnatih
izdelkov

8272.01 Upravljalec/upravljalka strojev za proizvodnjo
pasteriziranega mleka

8278.02 Upravljalec/upravljalka strojev za proizvodnjo pekovskega
kvasa

8278.02 Upravljalec/upravljalka strojev za proizvodnjo piva

8232.05 Upravljalec/upravljalka strojev za proizvodnjo plastičnih
izdelkov

8240.03 Upravljalec/upravljalka strojev za proizvodnjo pohištva

8131.03 Upravljalec/upravljalka strojev za proizvodnjo porcelana

8221.02 Upravljalec/upravljalka strojev za proizvodnjo pralnih
sredstev

8229.01 Upravljalec/upravljalka strojev za proizvodnjo premaznih
sredstev

8262.03 Upravljalec/upravljalka strojev za proizvodnjo preprog

8275.02 Upravljalec/upravljalka strojev za proizvodnjo sadnih
sokov

8159.04 Upravljalec/upravljalka strojev za proizvodnjo
sintetičnih vlaken

8272.01 Upravljalec/upravljalka strojev za proizvodnjo sira

8276.01 Upravljalec/upravljalka strojev za proizvodnjo sladkorja

8274.03 Upravljalec/upravljalka strojev za proizvodnjo slaščic

8240.04 Upravljalec/upravljalka strojev za proizvodnjo stavbnega
pohištva

8222.02 Upravljalec/upravljalka strojev za proizvodnjo streliva
in razstreliva

8229.02 Upravljalec/upravljalka strojev za proizvodnjo sveč

8262.04 Upravljalec/upravljalka strojev za proizvodnjo tapiserij

8274.04 Upravljalec/upravljalka strojev za proizvodnjo testenin

8251.07 Upravljalec/upravljalka strojev za proizvodnjo tiskarskih
izdelkov

8221.03 Upravljalec/upravljalka strojev za proizvodnjo toaletnih
izdelkov

8279.01 Upravljalec/upravljalka strojev za proizvodnjo tobaka in
tobačnih izdelkov

8159.05 Upravljalec/upravljalka strojev za proizvodnjo umetnega
usnja

8159.06 Upravljalec/upravljalka strojev za proizvodnjo umetnih
gnojil

8266.02 Upravljalec/upravljalka strojev za proizvodnjo usnjarsko
tehničnih izdelkov

8266.03 Upravljalec/upravljalka strojev za proizvodnjo usnjene
galanterije

8278.03 Upravljalec/upravljalka strojev za proizvodnjo vina

8262.05 Upravljalec/upravljalka strojev za proizvodnjo vrvi

8222.01 Upravljalec/upravljalka strojev za proizvodnjo vžigalic

8272.01 Upravljalec/upravljalka strojev za proizvodnjo
zamrznjenih mlečnih izdelkov

8221.01 Upravljalec/upravljalka strojev za proizvodnjo zdravil

8275.03 Upravljalec/upravljalka strojev za proizvodnjo
zelenjavnih sokov

8278.04 Upravljalec/upravljalka strojev za proizvodnjo žganih
pijač

8224.03 Upravljalec/upravljalka strojev za razvijanje fotografij

8211.04 Upravljalec/upravljalka strojev za rezanje kovin

8211.05 Upravljalec/upravljalka strojev za rezkanje kovin

8251.03 Upravljalec/upravljalka strojev za sitotisk

8211.06 Upravljalec/upravljalka strojev za skobljanje kovin

8261.05 Upravljalec/upravljalka strojev za snovanje

8142.01 Upravljalec/upravljalka strojev za struženje lesa za
pripravo papirjevine

8263.02 Upravljalec/upravljalka strojev za šivanje drugih
izdelkov iz tekstilij

8263.01 Upravljalec/upravljalka strojev za šivanje oblačil iz
tekstilij

8263.03 Upravljalec/upravljalka strojev za šivanje oblačil iz
usnja in krzna

8251.04 Upravljalec/upravljalka strojev za tiskanje na blago

8251.05 Upravljalec/upravljalka strojev za tiskanje tapet

8262.06 Upravljalec/upravljalka strojev za tkanje

8211.07 Upravljalec/upravljalka strojev za varjenje kovin

8263.04 Upravljalec/upravljalka strojev za vezenje

8251.06 Upravljalec/upravljalka strojev za visoki tisk

8124.03 Upravljalec/upravljalka strojev za vlečenje kovin

8122.02 Upravljalec/upravljalka strojev za vlivanje kovin

8211.08 Upravljalec/upravljalka strojev za vrtanje kovin

8332.04 Upravljalec/upravljalka strojev za zemeljska dela

8211.09 Upravljalec/upravljalka stružnice

8121.05 Upravljalec/upravljalka talilnih peči

8121.05 Upravljalec/upravljalka talilnih peči za pridobivanje
drugih kovin

8121.05 Upravljalec/upravljalka talilnih peči za pridobivanje
železa

8161.06 Upravljalec/upravljalka termoenergetskih naprav

8334.01 Upravljalec/upravljalka težkega tovornjaka z dvigalom

8334.02 Upravljalec/upravljalka tovornjaka viličarja

8333.05 Upravljalec/upravljalka traktorskega žerjava

8332.04 Upravljalec/upravljalka valjarja

8333.03 Upravljalec/upravljalka viličarja

8163.06 Upravljalec/upravljalka vodočistilnih naprav

8163.07 Upravljalec/upravljalka vodočrpalnih naprav

8333.04 Upravljalec/upravljalka vozil za oskrbo letal

8312.07 Upravljalec/upravljalka zapornic

8333.05 Upravljalec/upravljalka železniškega žerjava

8333.05 Upravljalec/upravljalka žerjava

8333.06 Upravljalec/upravljalka žičnice

2470.09 Upravni inšpektor/upravna inšpektorica

1315.03 Upravnik/upravnica kampa

1226.03 Upravnik/upravnica pošte

1129.10 Upravnik/upravnica zaporov

4122.03 Uradnica/uradnica za devizno poslovanje

4122.03 Uradnica/uradnica za posojila

4212.07 Uradnik/uradnica v agenciji za plačilni promet pri okencu

4121.01 Uradnik/uradnica v knjigovodstvu

4121.02 Uradnik/uradnica v računovodstvu

4122.01 Uradnik/uradnica za borzno poslovanje

4122.02 Uradnik/uradnica za davke

4122.03 Uradnik/uradnica za finance

4190.01 Uradnik/uradnica za kadrovske evidence

4141.05 Uradnik/uradnica za kopiranje dokumentov ipd.

4132.02 Uradnik/uradnica za nabavo materiala

4122.03 Uradnik/uradnica za plačilni promet

4132.03 Uradnik/uradnica za planiranje proizvodnje

4122.04 Uradnik/uradnica za posredništvo z nepremičninami

4122.05 Uradnik/uradnica za statistiko

4190.02 Uradnik/uradnica za upravne evidence

4122.06 Uradnik/uradnica za vrednostne papirje

4122.07 Uradnik/uradnica za zavarovalništvo

4121.03 Uradnik/Uradnica za plače

4112.04 Uradnik, telegrafist/uradnica, telegrafistka

7311.10 Urar/urarka

2142.05 Urbanistični inšpektor/urbanistična inšpektorica

2451.13 Urednik novinar/urednica novinarka

2451.14 Urednik/urednica uredništva

4112.04 Urejevalec/urejevalka besedil

9153.03 Urejevalec/urejevalka žetonov v igralnicah

2221.35 Urolog/urologinja

4142.03 Usmerjevalec/usmerjevalka pošte

7441.01 Usnjar/usnjarka

7442.03 Usnjarski galanterist/usnjarska galanteristka

3475.05 Vaditelj/vaditeljica plesa

3475.05 Vaditelj/vaditeljica smučanja

3475.05 Vaditelj/vaditeljica športa

3475.05 Vaditelj/vaditeljica tenisa

8122.05 Valjavec/valjavka pločevine

8122.05 Valjavec/valjavka trakov

8122.05 Valjavec/valjavka žice

7212.01 Varilec/varilka

5169.09 Varnostnik/varnostnica

5131.02 Varuh/varuhinja

1129.06 Varuh/varuhinja človekovih pravic

8232.04 Vbrizgovalec/vbrizgovalka plastike

5149.06 Vedeževalec/vedeževalka

1121.10 Veleposlanik/veleposlanica

2451.06 Vestičar/vestičarka

2223.04 Veterinar/veterinarka

2223.00 Veterinar/veterinarka za epizootologijo

2223.01 Veterinar/veterinarka za kirurgijo

2223.02 Veterinar/veterinarka za reprodukcija živali

2223.03 Veterinar/veterinarka za zdravstveno varstvo živali

2223.00 Veterinar, higienik/veterinarka higieničarka

3227.01 Veterinarski asistent/veterinarska asistentka

3227.01 Veterinarski cepilec/veterinarska cepilka

2229.04 Veterinarski inšpektor/veterinarska inšpektorica

3227.01 Veterinarski osemenjevalec/veterinarska osemenjevalka

7436.03 Vezilec/vezilka

7124.02 Vgrajevalec/vgrajevalka stavbnega pohištva

1121.15 Vicekonzul/vicekonzulka

4213.03 Videokontrolor/videokontrolorka v igralnicah

3131.11 Videotehnik/videotehnica

8278.03 Vinar/vinarka

6111.06 Vinogradnik/vinogradnica

9211.01 Vinogradniški delavec/vinogradniška delavka

5123.07 Vinski svetovalec/vinska svetovalka

2310.01 Visokošolski sodelavec/visokošolska sodelavka

2310.02 Visokošolski učitelj/visokošolska učiteljica

2310.02 Visokošolski učitelj/visokošolska učiteljica za anatomijo

2310.02 Visokošolski učitelj/visokošolska učiteljica za
andragogiko

2310.02 Visokošolski učitelj/visokošolska učiteljica za
antropologijo

2310.02 Visokošolski učitelj/visokošolska učiteljica za
arheologijo

2310.02 Visokošolski učitelj/visokošolska učiteljica za
arhitekturo

2310.02 Visokošolski učitelj/visokošolska učiteljica za
arhivistiko

2310.02 Visokošolski učitelj/visokošolska učiteljica za
astronomijo

2310.02 Visokošolski učitelj/visokošolska učiteljica za
bakteriologijo

2310.02 Visokošolski učitelj/visokošolska učiteljica za
bibliotekarstvo

2310.02 Visokošolski učitelj/visokošolska učiteljica za biofiziko

2310.02 Visokošolski učitelj/visokošolska učiteljica za biokemijo

2310.02 Visokošolski učitelj/visokošolska učiteljica za biologijo

2310.02 Visokošolski učitelj/visokošolska učiteljica za botaniko

2310.02 Visokošolski učitelj/visokošolska učiteljica za
čebelarstvo

2310.02 Visokošolski učitelj/visokošolska učiteljica za
demografijo

2310.02 Visokošolski učitelj/visokošolska učiteljica za ekonomijo

2310.02 Visokošolski učitelj/visokošolska učiteljica za
elektroenergetiko

2310.02 Visokošolski učitelj/visokošolska učiteljica za
elektroniko

2310.02 Visokošolski učitelj/visokošolska učiteljica za
elektrotehniko

2310.02 Visokošolski učitelj/visokošolska učiteljica za
etnologijo

2310.02 Visokošolski učitelj/visokošolska učiteljica za farmacijo

2310.02 Visokošolski učitelj/visokošolska učiteljica za
filozofijo

2310.02 Visokošolski učitelj/visokošolska učiteljica za fizično
geografijo

2310.02 Visokošolski učitelj/visokošolska učiteljica za fiziko

2310.02 Visokošolski učitelj/visokošolska učiteljica za
fizioterapijo

2310.02 Visokošolski učitelj/visokošolska učiteljica za geodezijo

2310.02 Visokošolski učitelj/visokošolska učiteljica za geofiziko

2310.02 Visokošolski učitelj/visokošolska učiteljica za
geografijo

2310.02 Visokošolski učitelj/visokošolska učiteljica za geologijo

2310.02 Visokošolski učitelj/visokošolska učiteljica za glasbeno
umetnost

2310.02 Visokošolski učitelj/visokošolska učiteljica za
gostinstvo in turizem

2310.02 Visokošolski učitelj/visokošolska učiteljica za
gozdarstvo

2310.02 Visokošolski učitelj/visokošolska učiteljica za
gradbeništvo

2310.02 Visokošolski učitelj/visokošolska učiteljica za grafično
tehnologijo

2310.02 Visokošolski učitelj/visokošolska učiteljica za javno
zdravstvo

2310.02 Visokošolski učitelj/visokošolska učiteljica za
jezikoslovje

2310.02 Visokošolski učitelj/visokošolska učiteljica za kemijo

2310.02 Visokošolski učitelj/visokošolska učiteljica za kemijsko
tehnologijo

2310.02 Visokošolski učitelj/visokošolska učiteljica za
keramijsko tehnologijo

2310.02 Visokošolski učitelj/visokošolska učiteljica za
kmetijstvo

2310.02 Visokošolski učitelj/visokošolska učiteljica za
književnost

2310.02 Visokošolski učitelj/visokošolska učiteljica za
konfekcijsko tehnologijo

2310.02 Visokošolski učitelj/visokošolska učiteljica za krajinsko
arhitekturo

2310.02 Visokošolski učitelj/visokošolska učiteljica za krajinsko
vrtnarstvo

2310.02 Visokošolski učitelj/visokošolska učiteljica za lesarsko
tehnologijo

2310.02 Visokošolski učitelj/visokošolska učiteljica za likovno
umetnost

2310.02 Visokošolski učitelj/visokošolska učiteljica za
lingvistiko

2310.02 Visokošolski učitelj/visokošolska učiteljica za
matematiko

2310.02 Visokošolski učitelj/visokošolska učiteljica za medicino

2310.02 Visokošolski učitelj/visokošolska učiteljica za
medicinsko nego

2310.02 Visokošolski učitelj/visokošolska učiteljica za mehaniko

2310.02 Visokošolski učitelj/visokošolska učiteljica za
metalurgijo

2310.02 Visokošolski učitelj/visokošolska učiteljica za
meteorologijo

2310.02 Visokošolski učitelj/visokošolska učiteljica za
mikrobiologijo

2310.02 Visokošolski učitelj/visokošolska učiteljica za
mineralogijo

2310.02 Visokošolski učitelj/visokošolska učiteljica za močnostno
elektrotehniko

2310.02 Visokošolski učitelj/visokošolska učiteljica za
muzikologijo

2310.02 Visokošolski učitelj/visokošolska učiteljica za
oblikovanje

2310.02 Visokošolski učitelj/visokošolska učiteljica za
obramboslovje

2310.02 Visokošolski učitelj/visokošolska učiteljica za
okulistiko

2310.02 Visokošolski učitelj/visokošolska učiteljica za
operacijske raziskave in aktuarstvo

2310.02 Visokošolski učitelj/visokošolska učiteljica za
organizacijske vede

2310.02 Visokošolski učitelj/visokošolska učiteljica za
papirniško tehnologijo

2310.02 Visokošolski učitelj/visokošolska učiteljica za
pedagogiko

2310.02 Visokošolski učitelj/visokošolska učiteljica za
podjetništvo

2310.02 Visokošolski učitelj/visokošolska učiteljica za
politologijo

2310.02 Visokošolski učitelj/visokošolska učiteljica za
poljedelstvo

2310.02 Visokošolski učitelj/visokošolska učiteljica za pomorstvo
in ladijsko strojništvo

2310.02 Visokošolski učitelj/visokošolska učiteljica za
porodništvo

2310.02 Visokošolski učitelj/visokošolska učiteljica za pravo

2310.02 Visokošolski učitelj/visokošolska učiteljica za
primerjalno jezikoslovje

2310.02 Visokošolski učitelj/visokošolska učiteljica za
primerjalno književnost

2310.02 Visokošolski učitelj/visokošolska učiteljica za prometno
tehnologijo

2310.02 Visokošolski učitelj/visokošolska učiteljica za
psihologijo

2310.02 Visokošolski učitelj/visokošolska učiteljica za
računalništvo in informatiko

2310.02 Visokošolski učitelj/visokošolska učiteljica za rudarstvo

2310.02 Visokošolski učitelj/visokošolska učiteljica za
sadjarstvo

2310.02 Visokošolski učitelj/visokošolska učiteljica za scensko
umetnost

2310.02 Visokošolski učitelj/visokošolska učiteljica za
sociologijo

2310.02 Visokošolski učitelj/visokošolska učiteljica za splošno
medicino

2310.02 Visokošolski učitelj/visokošolska učiteljica za
statistiko

2310.02 Visokošolski učitelj/visokošolska učiteljica za
steklarsko tehnologijo

2310.02 Visokošolski učitelj/visokošolska učiteljica za
stomatologijo

2310.02 Visokošolski učitelj/visokošolska učiteljica za
strojništvo

2310.02 Visokošolski učitelj/visokošolska učiteljica za tekstilno
tehnologijo

2310.02 Visokošolski učitelj/visokošolska učiteljica za
telekomunikacije

2310.02 Visokošolski učitelj/visokošolska učiteljica za teologijo

2310.02 Visokošolski učitelj/visokošolska učiteljica za
umetnostno zgodovino

2310.02 Visokošolski učitelj/visokošolska učiteljica za usnjarsko
predelovalno tehnologijo

2310.02 Visokošolski učitelj/visokošolska učiteljica za
usnjarsko, krznarsko tehnologijo

2310.02 Visokošolski učitelj/visokošolska učiteljica za veterino

2310.02 Visokošolski učitelj/visokošolska učiteljica za
vinogradništvo

2310.02 Visokošolski učitelj/visokošolska učiteljica za
visokomolekularno tehnologijo

2310.02 Visokošolski učitelj/visokošolska učiteljica za
vrtnarstvo

2310.02 Visokošolski učitelj/visokošolska učiteljica za zgodovino

2310.02 Visokošolski učitelj/visokošolska učiteljica za zoologijo

2310.02 Visokošolski učitelj/visokošolska učiteljica za živilsko
tehnologijo

2310.02 Visokošolski učitelj/visokošolska učiteljica za
živinorejo

2322.01 Višješolski predavatelj/višješolska predavateljica

2421.04 Višji državni tožilec/višja državna tožilka

2460.01 Višji duhovnik/višja duhovnica

2460.01 Višji duhovnik/višja duhovnica druge veroizpovedi

2460.01 Višji duhovnik, katoliški

2460.01 Višji duhovnik, muslimanski

2460.01 Višji duhovnik, pravoslavni

2460.01 Višji duhovnik, protestanski

2460.03 Višji misijonarski duhovnik/višja misijonarska duhovnica

2460.03 Višji misijonarski duhovnik/višja misijonarska duhovnica
druge veroizpovedi

2460.03 Višji misijonarski duhovnik, katoliški

2460.02 Višji samostanski duhovnik/višja samostanska duhovnica

2460.02 Višji samostanski predstojnik druge veroizpovedi/višja
samostanska predstojnica druge veroizpovedi

2422.02 Višji sodnik/višja sodnica

4133.05 Vlakovni manipulant/vlakovna manipulantka

4113.01 Vnašalec/vnašalka podatkov

7417.01 Vodar/vodarka v solinah

3472.04 Voditelj/voditeljica intervjujev

1236.01 Vodja avtomatske obdelave podatkov

1229.00 Vodja begunskega centra

1229.13 Vodja centra za pomoč ostarelim na domu

1226.02 Vodja centralnega skladišča

1234.01 Vodja ekonomske propagande

1227.01 Vodja ekspoziture banke

3113.01 Vodja elektroenergetskih postrojev

1221.01 Vodja farme

1231.01 Vodja finančne operative

1231.01 Vodja finančne službe

5161.01 Vodja gasilsko-reševalne službe

1225.01 Vodja hotela

4213.04 Vodja igralne mize

1229.11 Vodja igrišča za golf

1227.01 Vodja inženiringa

5163.01 Vodja izmene paznikov

1224.00 Vodja izpostave družbe v trgovini, za popravilo motornih
vozil in izdelkov široke porabe

1121.19 Vodja izpostave v upravni enoti

1232.01 Vodja kadrovske službe

3433.01 Vodja knjigovodskega predračunavanja

3433.01 Vodja knjigovodstva

5169.10 Vodja kopališča

7435.01 Vodja krojilnice

8340.05 Vodja krova

5122.01 Vodja kuhinje

3117.01 Vodja linijske proizvodnje v metalurgiji

1226.02 Vodja logistike

3449.01 Vodja matične knjige

1235.01 Vodja nabave

1121.18 Vodja notranje organizacijske enote v upravni enoti

1122.03 Vodja občinskega upravnega organa

1221.03 Vodja območne enote zavoda za varstvo gozdov

1222.02 Vodja obrata v rudarstvu, predelovalnih dejavnostih, za
oskrbo z elektriko, plinom in vodo

1223.01 Vodja oddelka kooperantov v gradbeništvu

1229.15 Vodja oddelka za izvajanje pokojninskega zavarovanja

1228.02 Vodja odlagališča za odpadke

1223.00 Vodja operativne izvedbe in montaže v gradbeništvu

1222.02 Vodja orodjarne

5163.01 Vodja paznikov

1229.03 Vodja podružnične šole

1224.00 Vodja poslovne enote družbe v trgovini, za popravilo
motornih vozil in izdelkov široke porabe

5112.01 Vodja poslovnega vlaka

1232.02 Vodja prodaje

1221.00 Vodja proizvodnje v kmetijstvu, lovstvu, gozdarstvu in
ribištvu

1222.00 Vodja proizvodnje v rudarstvu, predelovalnih dejavnostih,
za oskrbo z elektriko, plinom in vodo

1223.00 Vodja projektov v gradbeništvu

1226.01 Vodja prometne službe

5161.02 Vodja protipožarne varnosti

3434.00 Vodja računovodske analize

1231.01 Vodja računovodske službe

3434.00 Vodja računovodskega nadzora

1237.02 Vodja razvoja

4222.01 Vodja recepcije

1229.11 Vodja rekreacijskega centra

1225.02 Vodja restavracije

1237.01 Vodja sektorja za izvajanje meritev in laboratorijskih
preiskav

1224.04 Vodja servisa gospodinjskih aparatov

4131.01 Vodja skladišča

5163.01 Vodja skupine paznikov

1232.01 Vodja skupnih služb

1129.04 Vodja službe državnih organov

1236.01 Vodja službe za informatiko

1234.02 Vodja službe za stike z javnostmi

1232.01 Vodja splošno-kadrovskega sektorja

5123.01 Vodja strežbe

8340.04 Vodja stroja

1221.00 Vodja tehnične priprave proizvodnje v kmetijstvu,
lovstvu, gozdarstvu in ribištvu

1222.00 Vodja tehnične priprave proizvodnje v rudarstvu,
predelovalnih dejavnostih, za oskrbo z elektriko, plinom in vodo

1228.02 Vodja tehničnega sektorja službe za javno higieno

1221.00 Vodja tehničnega sektorja v kmetijstvu, lovstvu,
gozdarstvu in ribištvu

1222.00 Vodja tehničnega sektorja v rudarstvu, predelovalnih
dejavnostih, za oskrbo z elektriko, plinom in vodo

2143.05 Vodja tehnološke priprave dela v elektrotehniki

1226.01 Vodja transporta

1226.01 Vodja transportnega parka

1233.01 Vodja trženja

1225.03 Vodja v gostinstvu

1229.00 Vodja varnostne službe

3113.02 Vodja za vzdrževanje električnega omrežja

3473.01 Vodja zabaviščnega ansambla

3449.01 Vodja zemljiške knjige

5113.09 Vodnik/vodnica

2142.06 Vodnogospodarski inšpektor/vodnogospodarska inšpektorica

7129.03 Vodogradbenik/vodogradbenica

7136.08 Vodovodni inštalater/vodovodna inštalaterka

0110.03 Vojak/vojakinja

9330.02 Voznik/voznica akumulatorskih vozičkov

8323.01 Voznik/voznica avtobusa

8324.01 Voznik/voznica cisterne

8324.01 Voznik/voznica cisterne za prevoz nevarnih snovi

8324.01 Voznik/voznica cisterne za prevoz tekočih snovi

8322.01 Voznik/voznica lahkega dostavnega vozila

8311.01 Voznik/voznica lokomotive v kamnolomu

8311.01 Voznik/voznica lokomotive v rudniku

8311.02 Voznik/voznica motornih progovnih vozil

8322.02 Voznik/voznica osebnega vozila

8324.02 Voznik/voznica prekucnika

8322.03 Voznik/voznica reševalnega vozila

8322.04 Voznik/voznica taksija

8332.05 Voznik/voznica teptalca na smučišču

8324.02 Voznik/voznica težkega tovornjaka

8324.02 Voznik/voznica tovornjaka

8324.02 Voznik/voznica tovornjaka za prevoz kamenja

8324.02 Voznik/voznica tovornjaka za prevoz lesa

8324.02 Voznik/voznica tovornjaka za prevoz nevarnih snovi

8324.02 Voznik/voznica tovornjaka za prevoz rude in premoga

8324.02 Voznik/voznica tovornjaka za vleko avtomobilov

8331.03 Voznik/voznica traktorja

8323.02 Voznik/voznica tramvaja

8323.03 Voznik/voznica trolejbusa

8324.03 Voznik/voznica vlačilca

9330.02 Voznik/voznica voza s konjsko vprego

3341.04 Vozniški inštruktor/vozniška inštruktorica

7223.05 Vpenjalec/vpenjalka orodij

9152.04 Vratar/vratarica

2421.04 Vrhovni državni tožilec/vrhovna državna tožilka

2422.01 Vrhovni sodnik/vrhovna sodnica

6112.06 Vrtnar cvetličar/vrtnarica cvetličarka

6112.07 Vrtnar povrtninar/vrtnarica povrtninarka

7432.04 Vrvar/vrvarka

7129.04 Vzdrževalec/vzdrževalka cest

7129.06 Vzdrževalec/vzdrževalka dimnikov

7233.16 Vzdrževalec/vzdrževalka hidravličnih in pnevmatskih
naprav

2130.14 Vzdrževalec/vzdrževalka in skrbnik/skrbnica računalniških
aplikacij

7136.09 Vzdrževalec/vzdrževalka kumunalne opreme

7233.04 Vzdrževalec/vzdrževalka plovil v marini

7999.01 Vzdrževalec/vzdrževalka pnevmatik in
vulkanizer/vulkanizerka

7129.05 Vzdrževalec/vzdrževalka prog

3121.02 Vzdrževalec/vzdrževalka programov

7233.07 Vzdrževalec/vzdrževalka v metalurgiji

7129.06 Vzdrževalec/vzdrževalka zgradb

2332.01 Vzgojitelj/vzgojiteljica predšolskih otrok

2332.02 Vzgojitelj/vzgojiteljica predšolskih otrok s posebnimi
potrebami

2321.02 Vzgojitelj/vzgojiteljica v dijaškem domu

2340.02 Vzgojitelj/vzgojiteljica v zavodu za otroke s posebnimi
potrebami

3473.01 Zabaviščni glasbenik/zabaviščna glasbenica

3473.02 Zabaviščni pevec/zabaviščna pevka

3473.03 Zabaviščni plesalec/zabaviščna plesalka

7214.02 Zakovičar/zakovičarka

1229.09 Založnik/založnica

4111.00 Zapisnikar/zapisnikarica

4214.01 Zastavljalničar/zastavljaničarka

7135.02 Zastekljevalec/zastekljevalka

7135.03 Zastekljevalec/zastekljevalka vozil

3414.02 Zastopnik/zastopnica za potovanja

3415.07 Zastopnik/zastopnica za trgovino

3423.03 Zastopnik/zastopnica za zaposlovanje

3412.01 Zavarovalniški agent/zavarovalniška agentka

3432.04 Zavarovalniški asistent/zavarovalniška asistentka

3417.05 Zavarovalniški ocenjevalec/zavarovalniška ocenjevalka

3412.01 Zavarovalniški producent/zavarovalniška producentka

3412.01 Zavarovalniški zastopnik/zavarovalniška zastopnica

4215.02 Zbiralec/zbiralka darov za dobrodelne namene

2453.14 Zborovski pevec/zborovska pevka

3229.02 Zdravitelj/zdraviteljica

3229.02 Zdravitelj/zdraviteljica z akupresuro

3229.02 Zdravitelj/zdraviteljica z akupunkturo

3229.02 Zdravitelj/zdraviteljica z zelišči

2221.00 Zdravnik psihoterapevt/zdravnica psihoterapevtka

2221.01 Zdravnik/zdravnica za abdominalno kirurgijo

2221.02 Zdravnik/zdravnica za anesteziologijo z reanimatologijo

2221.03 Zdravnik/zdravnica za dermatovenerologijo

2221.04 Zdravnik/zdravnica za družinsko medicino

2221.05 Zdravnik/zdravnica za epidemiologijo

2221.06 Zdravnik/zdravnica za fiziatrijo

2221.07 Zdravnik/zdravnica za ginekologijo in porodništvo

2221.08 Zdravnik/zdravnica za higieno

2221.09 Zdravnik/zdravnica za infektologijo

2221.10 Zdravnik/zdravnica za interno medicino

2221.11 Zdravnik/zdravnica za kardiovaskularno kirurgijo

2221.12 Zdravnik/zdravnica za kirurgijo

2221.13 Zdravnik/zdravnica za maksilofacialno kirurgijo

2221.14 Zdravnik/zdravnica za medicino dela, prometa, športa

2221.15 Zdravnik/zdravnica za medicinsko biokemijo

2221.16 Zdravnik/zdravnica za nevrokirurgijo

2221.17 Zdravnik/zdravnica za nevrologijo

2221.18 Zdravnik/zdravnica za nuklearno medicino

2221.19 Zdravnik/zdravnica za oftamologijo

2221.20 Zdravnik/zdravnica za ortopedijo

2221.21 Zdravnik/zdravnica za otorinolaringologijo

2221.22 Zdravnik/zdravnica za patologijo

2221.23 Zdravnik/zdravnica za pediatrijo

2221.24 Zdravnik/zdravnica za plastično in rekonstruktivno
kirurgijo

2221.25 Zdravnik/zdravnica za psihiatrijo

2221.26 Zdravnik/zdravnica za radioterapijo in onkologijo

2221.27 Zdravnik/zdravnica za rentgenologijo

2221.28 Zdravnik/zdravnica za socialno medicino

2221.29 Zdravnik/zdravnica za sodno medicino

2221.30 Zdravnik/zdravnica za splošno medicino

2221.31 Zdravnik/zdravnica za šolsko medicino

2221.32 Zdravnik/zdravnica za torakalno kirurgijo

2221.33 Zdravnik/zdravnica za transfuziologijo

2221.34 Zdravnik/zdravnica za travmatologijo

2221.35 Zdravnik/zdravnica za urologijo

2229.05 Zdravnik, svetovalec/zdravnica, svetovalka za zdravstveno
zavarovanje

2229.06 Zdravstveni inšpektor/zdravstvena inšpektorica

3222.01 Zdravstveni tehnik/zdravstvena tehnica

6111.07 Zelenjavar/zelenjavarica

3449.01 Zemljiškoknjižni referent

2443.04 Zgodovinar/zgodovinarka

7122.04 Zidar fasader/zidarka fasaderka

7122.07 Zidar/zidarka

7122.05 Zidar/zidarka kurišč in dimnikov

7122.06 Zidar/zidarka za zidanje in ometavanje

7122.01 Zidarski/zidarska skupinovodja

7313.05 Zlatar graver/zlatarka graverka

7313.05 Zlatar/zlatarka

7313.01 Zlatarski poslovodja/zlatarska poslovodkinja

2222.06 Zobozdravnik/zobozdravnica

2222.01 Zobozdravnik/zobozdravnica za maksilofacialno kirurgijo

2222.01 Zobozdravnik/zobozdravnica za oralno kirurgijo

2222.02 Zobozdravnik/zobozdravnica za otroško in preventivno
zobozdravstvo

2222.03 Zobozdravnik/zobozdravnica za stomatološko protetiko

2222.05 Zobozdravnik/zobozdravnica za zobne in ustne bolezni

2222.04 Zobozdravnik/zobozdravnica za zobno in čeljustno
ortopedijo

2222.00 Zobozdravnik, higienik/zobozdravnica, higieničarka

3225.02 Zobozdravstveni asistent/zobozdravstvena asistentka

3225.02 Zobozdravstveni higienik/zobozdravstvena higieničarka

2211.12 Zoolog/zoologinja

2213.19 Zootehnik/zootehnica

2213.12 Zootehnik/zootehnica za govedorejo

2213.13 Zootehnik/zootehnica za konjerejo

2213.14 Zootehnik/zootehnica za kozjerejo

2213.15 Zootehnik/zootehnica za ovčjerejo

2213.16 Zootehnik/zootehnica za perutninarstvo

2213.17 Zootehnik/zootehnica za prašičjerejo

7211.07 Zvonar/zvonarka

8312.03 Železniški premikač/železniška premikačica

8312.04 Železniški zavirač/železniška zaviračica

7123.03 Železokrivec/železokrivka

2146.08 Živilski tehnolog/živilska tehnologinja

3474.01 Žongler/žonglerka

1110.09 Župan/županja mestne občine

1110.08 Župan/županja občine

2460.04 Župnik

Seznam poklicev in klasifikacija PDF (Uradni list RS)