Kako uporabiti s-z, kje, kdaj rabim predlog k-h

Kako, kje in kdaj uprabimo predlog oziroma predloge S, Z, K in H?

Bolje vajo na skrivaj ponoviti, kot se javno sramotiti.

Daleč, daleč je ta učna ura, a kaj, ko smo pri tej uri rabe predloga ali predlogov skoraj vsi manjkali. Saj se načeloma tudi pri nepravilni rabi predlogov razumemo, a kaj ko je včasih tako očitno, da je že skoraj nagravžno. Ni sramotno vajo ponoviti

Najbolj preprosto je, če si zapomnite osnovnošolski nasvet in si v glavo vbijete stavek  Ta suhi škafec pušča. Ko iz stavka izločite samoglasnike vam ostanejo pravilne črke pred katerimi se uporablja in piše predlog S.

Ali drugače:

  • predlog S se uporablja pred črkami oz. naslednjimi soglasniki; c, č, f, h, k, p, s, š, t,
  • predlog Z se vedno uporablja pred samoglasniki oz. naslednjimi črkami; a, e, i, o, u,
  • predlog Z se uporablja pred črkami oz. naslednjimi soglasniki; b, d, g, j, l, m, n, r, v, z, ž,
  • predlog H se vedno uporablja pred črko G in K,
  • predlog K se uporablja in piše pred vsemi ostalimi črkami.