Borčevske pokojnine danes

Število priviligiranih borčevskih pokojnin je danes, leta 2019, skoraj večje od števila borcev, ki so se zares aktivno borili za Slovenijo med leti 1941 in 1945.

Na seznamu ZPIZ 2016 uradno še vedno 11.844 upravičencev do borčevskih pokojnin. Med njimi je tudi veliko takih, ki so po vojni hladnokrvno morili v zavetju teme, potomcev ki častijo domači genocid itd

Poleti 1942 naj bi bilo slovenskih partizanov okoli 5.300. S kapitulacijo Italije je število borcev naraslo na skoraj 20.000. Z vsakim padcem okupatorja in bolj verjetnim dejstvom, da se vojna končuje je naraščalo tudi število borcev in pripadnikov komunizma. Po kapitulaciji Nemčije, se je po vojni to število slovenskih borcev skoraj podvojilo na 38.000. Zakaj je komunistična partija po vojni potrebovala skoraj osemkrat več borcev, kot med vojno, opisujejo raziskovalni zgodovinarji in dokazujejo mnogoštevila prikrita povojna grobišča. V Sloveniji je skritih povojnih grobišč verjetno ali skoraj največ na svetu, če jih merimo po kvadratnem kilometru.

Že več let je znano, da se večina komunistov ni borila za svodobo sodržavljanov in samostojno Slovenijo, kar so lepo dokazali leta 1991 (dosje), ampak so osemdeset let v državljanski vojni s sodržavljani za lastne privilegije, v desantu na primat nad upravljanjem proračuna in v masakru za glavno vlogo fevdalista nad sužnjelastniškimi sovražniki. Borčevska pokojnina danes leta 2019 je stigmatizacija slehrnega Slovenca, ki je skozi življensko delo namenjal cirka tretjino svojega zaslužka v pokojninsko blagajno. Iz te črne luknje brez dna še danes najvišje in krene prejemke prejemajo ljudje, ki nikoli zares niso vplačevali namenski sredstve za pokojninsko in socialno varnost.

Zadnji podatek, ki ga je izdala katera od javnih služb je bil april 2017, ko je vlada Republike Slovenije demantirala podatek, da bi na izplačilni listi #ZPIZ bilo še 16.445 prejemnikov borčevskih pokojnin.

Vlada RS: “ZPIZ je leta 2016 v evidenici vodil 11.844 upravičencev do borčevskih pokojnin. Od tega je 3.416 pokojnin starostnih, 767 invalidskih in 7.661 družinskih oziroma vdovskih pokojnin.

Da boste vedeli. ZPIZ je v prikrivanju in ščitenju priviligirancev šel tako daleč, da je pred leti naziv borčevske pokojnine preklasificiral in preimenoval, da bi prikril nestrpno resnico.

Pred desetletjem ali dvema je država Slovenija vzpodbujala nezaposlene, da “stradajo”, in da denar za preživetje raje nakazujejo Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. K temu je pritegnila več, kot dvajset tisoč Slovencev. Socialni demokrati s Pahorjem na čelu in ob podpori upokojencev na vrhu s Karlom Erjavcem, so leta 2012 vse te prostovoljne vplačene prispevke resetirali. Vplačnikov o izbrisani delovni dobi ali odtujenih prispevkih nikoli niso o tem pisno ali medijsko obvestili. Obstaja verjetnost, da prostovoljno vplačane pokojninske dobe vplačnikom nikoli niti vpisali niso. Who knows? Pametno je, če ste med omenjenimi, da stanje preverite na pristojnem sedežu ZPIZ.

Borčevska pokojnina je dedna, kot je dedna “viza Kitajcev v tujini”.

ZPIZ je z vsakim dnem bolj podoben SAZAS-u. Sumljive mahinacije, čudna nakazila še bolj sumljivim osebam. Dejanja brez odgovornosti, delo strogo tajno, nikakršnih javnih letnih poročil.

Katarza!