Pooblastilo za prepis vozila

Ni vse kupčija, kar se tiče motornih vozil ali pač? Če ti je včeraj prišla, ko si prodal avto prišla prav kupoprodajna pogodba, pa lahko da danes iščeš in najdeš vzorec za pooblastilo za kasnejši prepis vozila v imenu pravega lastnika. Brez odvečnega klikanja..

Pooblastilo za prepis, registracijo ali uporabo (pdf in word obrazec, vzorec) za avto, motorno kolo, tovornjak, kombi, scooter in druga motorna vozila.

POOBLASTILO

Prodajalec-ka _______________________ roj. ________

stanujoč-a _______________________________________ kraj __________________________________

EMŠO ______________________ št. osebnega dok. (potnega lista) ________________________________

nepreklicno pooblaščam

g. / ga. ___________________________________________ roj. __________________________________

stanujoč-a ________________________________________ kraj __________________________________

EMŠO __________________________ št. osebnega dok. (potnega lista) ____________________________

da v mojem imenu:

  • identificira kupoprodajno pogodbo
  • proda vozilo in zanj prejme kupnino
  • odjavi vozilo pri pristojni Upravni enoti
  • uredi vse potrebno glede prenosa lastništva na novega lastnika
  • pri poteku registracije le to podaljša v mojem imenu
  • vozilo neomejeno uporablja doma in v tujini
  • dvigne domače ali tuje registrske tablice
  • uredi in prepiše vso dokumentacijo v zvezi s prenosom lastništva
  • to pooblastilo v istem obsegu prenese na drugo osebo
  • drugo ________________________________________________

za vozilo:

vrsta / znamka / tip _______________________________________________________________________

letnik _________ reg.številka ______________________ ID številka _______________________________

tip motorja ________________.

Registrske tablice prepuščam skupaj z vozilom do prodaje oziroma do spremembe lastništva, ob prodaji pa dovoljujem, da se

registrske tablice prenesejo ali uničijo. Istočasno se po priloženi kupoprodajni pogodbi odpovedujem vsem zahtevkom v zvezi z vozilom.

V primeru spora je pristojno sodišče.

V_______________________, dne ______________                     ____________________

Prenesi brezplačen obrazec – vzorec – kupoprodajne pogodbe v PDF in WORD zapisu

word vzorec
PDF obrazec