Izračun DMV 2021

Novi DMV izračun za vozila iz uvoza stopi v veljavo 1. januarja 2021. Davek na motorna vozila višjega prostorninskega razreda iz uvoza se bo drastično zmanjšal.

Vlada je sprejela nov zakon pri odmeri DMV na vozila iz uvoza. Dajatev bo drastično manjša od tiste, ki jo je določal predhodni zakon. Profitirali bodo lastniki na novo uvoženih vozil višjega razreda. Dobra vest tudi za avtomobilske preprodajalce. Domači, obstoječe lastniki prestižnih vozil višjega razreda z visoko kubaturo, pa bodo ob več let neuravnoteženi in nestrokovno osnovani letni dajatvi za ceste t.i. cestni taksi, ki dosega skoraj 500 evrov letne dajatve, še vedno gagali.

Osnova za izračun novega DMV za osebna motorna vozila iz uvoza je po novem upoštevana EURO norma motorja, starost vozila in izpust CO2 (g/km). Pomembno je vedeti, da mora davčni zavezanec (uvoznik) pred vložitvijo napovedi za odmero DMV pridobiti potrdilo o skladnosti tipa SB (homologacijo) pri homologacijskem organu. Šele po urejeni homologaciji se vloži napoved za odmero DMV.

Spletni online kalkulator DMV za izračun davka na motorna vozila iz uvoza:

dmvportal.net

Stara tabela za izračun DMV je prenehala veljati z 31. decembra 2020.