Najbolj plačani policisti in plače policistov

Trenutno imamo v Sloveniji 8.694 policistov. Toliko jih je na plačilni listi MNZ. Nekateri zaposleni imajo celo višjo plačo od Predsednika države, saj je po zadnjih podatkih najvišja plača znašala dobrih 9 tisoč 500 evrov.

Višina plače policista je odvisna od njegovega statusa in hierarhije. Najnižja plača znaša 940 evrov bruto do najvišje 9.589,75 evra bruto. Kar nekaj uslužbencev se lahko pohvali z višjo plačo od visokih političnih funkcionarjev.

Ministrstva za notranje zadeve je razkrilo plače policistov. To ni vsak dan, ker so plače javnih uslužbencev v Sloveniji navadno prikazane, le za posamezne plačilni razred ali funkcije. Po zadnjih podatkih ne gre za znesek zajamčene plače posameznega policista in ampak za konkreten seznam in tekoče zneske bruto osebnega dohodka vsakega policista.

Najboljšo in najvišjo plačo na policiji ima po tem seznamu Igor Razpotni, Generalna policijska Uprava. Drugi, s srebrno kolajno, in z največ plače na MNZ je Vrečar Stanislav, PU Ljubljana (7.746,91€). Bronast pa je Aleš Markovič GPU, (7.643,24€). Prvih top 35 policistov v Sloveniji, ki so najbolj plačani policisti na MNZ Slovenija na tej listi: