Kako ponovno pridobiti vozniško dovoljenje

Kako ponovno pridobiti  vozniško dovoljenje oziroma trdo prigaran in z lastnimi sredstvi plačan izpit za avto?

Kakšen je postopek?

Postopek za ponovno pridobitev vozniškega dovoljena, po izrečeni sankciji,  je postopek, ki skoraj enak, kot pri  opravljanju izpit za začetnike.

Rok za ponovno pridobitev vozniškega dovoljenja začne šteti od dneva pravnomočnosti sodbe  in ne od dneva oddaje vozniškega dovoljenja upravni enoti. Upravna enota ne poziva več voznikov k oddaji vozniških dovoljenj, ampak  podatke o izrečenih kaznih le vpišejo v evidenco izdanih vozniških dovoljenj ter stranke pisno obvestijo o vpisu izrečene kazni in možnosti ponovne pridobitve vozniškega dovoljenja. Torej imetnikom ni potrebno več izročiti neveljavnega vozniškega dovoljenja upravni enoti, ampak  je za vožnja v času, ko mu je izrečena sankcija prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja,  predpisana globa v višini 500 EUR.

Z  globo v višini 500 evrov  se  kaznuje že prekršek, kadar  se udeležen  voznik v cestnem prometu izkazuje z neveljevnim ali pretečenim, vozniškim dovoljenjem.

Nekoliko drugače je s  sankcijo o prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja poklicnih voznikov motornih vozil:

4. odst. 235. člena določa, da se lahko imetniku vozniškega dovoljenja, kateremu je vožnja motornega vozila osnovni poklic, prenehanje veljavnosti ne izreče za tisto kategorijo, s katero opravlja osnovni poklic, razen če je z vozilom te kategorije dosegel ali presegel tretjino kazenskih točk, predpisanih za izrek prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja ali pa je storil prekršek, za katerega je predpisanih 18 kazenskih točk.

Prav prijazno o tem kakšen je postopek o ponovni pridobitvi vozniškega dovoljenja pove tudi ga. Patricija iz AŠ Relax:

Pridobitev izpita za »ponavljače« je skoraj enaka, kot bi opravljal izpit na novo. Najprej mora opraviti tečaj CPP in opraviti preizkus znanja. V naši avtošoli vas to pride (cenik:  za kategorije A, A1, A2 in B 30 evrov dijaki in študentje (35€ ostali), 20 EUR za preizkus znanja ter 15 EUR za izdajo evidenčnega kartona vožnje. Opraviti morate tudi ponovni zdravniški pregled (za kategorije AM 18,80 €, A,A1,A2 in B 27,10 evrov – dijaki in študentje (29,20€ ostali), C,CE 91,80€), na vsaki medicini športa in dela. Izpit iz prve pomoči je pa veljaven, tako, da tudi če ste ga izgubili, Vam za 15 EUR izdajo dvojnik.
Nato pa morate opravljati še vožnjo, to pride v naši avtošolo 21 EUR, oziroma 20 EUR za dijake oz. študente, ali pa paket za dijake in študente 15 ur za 285 EUR. Opraviti morate še ocenjevalno vožnjo (po starem društveni izpit) ki pride še 20 EUR.
Nato morate opravljati še teorijo CPP na izpitnem centru na Roški, končno pa pride še glavna vožnja na izpitnem centru. Postopek je malce manj dolgotrajen, saj običajno potrebujejo osebe, ki so že imele vozniški izpit od 10 do 15 ur, seveda je to odvisno od posameznika, lahko tudi veliko več.

Spletna prijava na tečaj vožnje AŠ RELAX

Izračun je zelo preprost in jasen. Finančni  rezultat je vse prej kot poceni.