Davek na odjavljeno vozilo

S 1. aprilom 2018 ima Slovenija nov davek imenovan dajatev za odjavljeno vozilo, ki bo najbolj prizadel individualne uporabnike in gospodinjstva, ne pa privatnikov in bogatašev. Višina davka za vozila odjavljena iz prometa bo znašala 25 odstotkov od višine cestne takse vozila, katero je vlada svoj čas že, brez strokovne ocene in brez študije, kar na oko določila leta 2012.

Dajatev za odjavljeno vozilo (avto, motor, kombi) se plačuje za določene kategorije vozil in sicer za vozila v kategorijah:

  • osebni avtomobil (vozila za prevoz potnikov z največ osmimi sedeži poleg vozniškega sedeža),
  • tovorno vozilo (vozila za prevoz blaga z največjo maso do vključno 3,5 tone) in
  • trikolesni moped (trikolesno vozilo, katerega največja konstrukcijsko določena hitrost ne presega 45 km/h in katerega delovna prostornina ne presega 50 cm3 pri motorjuna prisilni vžig, ali največja nazivna moč ne presega 4 kW pri drugih motorjih z notranjim zgorevanjem, ali največja trajna nazivna moč ne presega 4 kW pri elektromotorju).

Kdaj plačam davek in koliko je davka za oz. na odjavljeno vozilo?

Prvič #davek plačate po preteku enega leta od odjave vozila iz prometa. Dajatev se potem enkrat letno v enkratnem znesku plačuje, kar deset let od odjave vozila. Višina te dajatve pa se določi v višini 25 % letne dajatve, ki je za tako vozilo določena.

Primer: Ste lastnik športnega  vozila, ki ga iz znanega razloga nimate registriranega. Špekulirajmo, da je ta bencinski dvosedežnik, katerega prostronina je okoli 3.500 ccm in letno nadomestilo za ceste znaša 452 evrov, v garaži in čaka likvidnejše obdobje. Ker ste lastnik, in če si že doslej niste mogli privoščiti registracije ali si registracije vozila boste po novem primorani plačati 113 evrov letno. 

Kaj se zgodi, če odjavljeno vozilo prodam?

Če ste lastnik odjavljenega vozila in ga prodate se le prenese lastništvo na drugo osebo, ki ima sedež ali prebivališče v Republiki Sloveniji. Ob prenosu lastništva še plačate identifikacijo od 5-6 evrov in  ponovno odjavo vozila od 4-10 evrov (UE, pooblaščenec), četudi ste jo za to vozil ob poteku registracije in pri vračilu registrskih tablic že plačili. Tako novi lastnik postane zavezanec za plačilo dajatve za odjavljeno vozilo v istih rokih kot prejšnji.

Kako pa se znebim obveznosti dajatve ali kako mi ni treba plačati tega davka?

Obveznost plačila davka oz. dajatve za odjavljeno vozilo preneha v primeru, če:

  1. iz evidence registriranih vozil, ki ureja motorna vozila, izhaja, da je bilo vozilo predano v    razgradnjo ali je bilo to ponovo registrirano ali
  2. zavezanec upravni enoti ali nosilcu javnega pooblastila predloži;
  • potrdilo o uničenju vozila v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo okolja,
  • policijski zapisnik, kjer je razvidno, da je bilo vozilo ukradeno,
  • dokazilo, da je vozilo bilo registrirano v drugi državi,
  • izvozno carinsko deklaracijo s potrditvijo izstopa vozila iz carinskega območja EU.

Davek tako udari po žepu in stigmatizira le povprečne slovenske voznike. Hkrati je to najširši in najranljivejši krog uporabnikov. Brez problemov pa bodo svojo dotrajano tovorno navlako ali pa prestižne jahte in 20 metrske gliserje še naprej odjavljali in sredi neokrnjene narave lahko, brez stroškov, deponirali podjetniki in bogati.

Vladanje pod vplivom lobijev je največji kriminal sodobnega časa.