Izplačilo denarne odpravnine delničarjem Triglav naložbe d.d.

Spoštovani (mali) delničar družbe Triglav Naložbe d.d.,

kot imetnika delnic družbe Triglav Naložbe d.d., vas obveščamo, da je Okrožno sodišče v Ljubljani s sklepom št.2011/19748 sprejelo sklep o izključitvi manjšinskih delničarjev iz družbe Triglav Naložbe d.d. Skupščina družbe je namreč  23.5.2011 sprejela sklep, ki jim omogoča večinskemu deničarji izplačilo obstoječih manjšinski delničarjev. Po sklepu skupščine ste zaradi tega upravičeni do izplačila denarne odpravnine, ki znaša 1,58 (EUR) evrov za delnico.

Mali delničarji seznanjeni prejeli pošto, z obvestilom izdanim dne 14.6.2011, (iz prestolnice potovalo 4 dni), urgentno!

Vrnemo se  po oglasih!

Sorodno:
Nova tajkunizacija Zavarovalnica Triglav skuša prevarati male delničarje
Triglav izgubljene Naložbe