Tajkunizacija Zavarovalnice Triglav

Raje, kot prevzemanje odgovornosti in posledično pod okular preiskovalcev, k preverjenim sredstvom plenjenja in tajkunizacije.

O sklepu 8. redne skupščine družbe Triglav Naložbe d.d. so  mediji poročali, skoraj mesec dni prej, kot so bili s sklepom seznanjeni majhnih in individualni delničarji. Pismo o enostranski nameri, eleminicije zvestih individualnih delničarjev družbe Triglav Naložb d.d., so ti prejeli tik pred zdajci ali ko je tajkunizacija malih delničarjev Zvarovalnice Triglav d.d. že v dokončni realizaciji.

V letu 2009 je vlada RS sprejela dodatek Zakonu o gospodarskih družbah (ZGD-1-UPB3) in v 384. členu specificirala 67. člen ustave RS in dala absolutno moč večinskemu delničarju. Ta sme, v javno dobro,  pomesti majhne in individualne delničarje  s simbolnim izplačilom denarne odpravnine.
Zavarovalnica Triglav d.d. je imela na dan skupščine v lasti 30.697.978 delnic Triglav Naložbe d.d., kar je 92,68 % celotnega osnovnega kapitala. Za delnico Triglav Naložbe želi ZT malim delničarjem vsiliti svojo in trenutno ceno z borze, brez kakršnihkoli alternativ, četudi vlagatelji ne želijo prodati.

Triglav je v času razcveta družb za upravljanje tudi sam ustanavljal po tekočem traku. Skupina Triglav je zelo razvejana in  je z leti  doživela številne preobrazbe, kot so se preobrazile 100 in enkrat njihove prvotne delnice in skladi razpršeni v toliki meri, da laik ne zmore natančno pojasniti, kje vse se nahajajo sredstva naložena iz vrednostnega certifikata, kamor jih je v sredini 90ih mamili agenti Zavarovalnice Triglav in družba sama. V vseh letih se beležijo tudi številni poskusi prevzema mase delnic ali pokupovanja delnic za prevlado  v družbah. V času krize so delnice Triglav Naložbe iz svojega maximuma med 4,3-5 €/delnico  padle na današnjo vrednost 1,58 evrov, kar je tudi ponujena odkupna cena ZT malim delničarjem brez kakršnihkoli alternativ. Pred finančnimi injekcijami ZT, pa so te; še ne v času krize, svoje dno dosegale zanemarljivo vrednost nekaj deset centov za delnico.

Vlagatelj-delničar ima po lastni presoji pravico razpolagati z vrednsotnimi papirji, certifikati ali delnicami kupljenimi v javni ponudbi. Prav tako ima pravico po lastni presoji izbirati trenutek odtujevanja, iskati zanje najbolj ugodnega ponudnika ali sklepati komprimise, če ga že v prodajo nekdo napeljuje… Če tisti najbolj trmasti niso popustili in niso prodajali v času solidne kotacije, zakaj bi to počeli to v času, ko je njihova cena mizerna?

Ne želi! A ga v to z zakonom želi prisiliti država, ki je večinska lastnica delniške družbe Zavarovalnice Triglav v nameri, da se okoristi. Malim delničarjem pa  krati pravico nad posestjo plačane individualne lastnine, rekoč za javno dobro, le da je v primeru Skupine Triglav s prvo dokapitalizacijo postala   interpretacija “v javno dobro”  paradoksalna, kot jo želi prikazati tudi sklep skupščine. Država pozablja, da je hkrati  institucija, ki bi prednostno morala skrbeti za blagor malega delničarja  in ga ščititi pred nevarnimi mahinacijami  lobijev, monopolistov in tajkunov.

Družba Triglav Naložbe d.d., ki je ustanovljena z namenom plemenitenja in ustvarjanja dobička vlagateljev,  je le v zadnjem letu poslovanja pridelala za  5,8 mio evrov izgube. Vse izgube zadnjih let pa so astronomske in družba brez zagotovljenih sredstev  dokapitalizacije, ki jo je zagotovila Zavarovalnica Triglav d.d., v višini 26 mio evrov, verjetno ne bi preživela.

Zakonu o gospodarskih družbah izrecno navaja skrb za “javno dobro”, kar je v primeru Triglav Naložb skupščina očitno napačno interpretirala krivca in s tem zavedla nadrejene, bi se država v dotičnem primeru morala postaviti na stran malega delničarja. Individualne vložke majhnih delničarjev zaščititi, nad predstavnike nadzornih svetov in upravljalce pa postaviti extra nadzor, v Skupini Triglav uvesti preiskavo in zoper kršitelje izposlovati primerne sankcije iz alinej opredeljenih po Kazenskem zakoniku in kaznivih dejanjih zoper gospodarski kriminal.

In kaj ostane malim delničarjem, ki jih v blagor kapitala izda lastna mati?