web analytics
nidani Slovenija 

Kakšni stroški vodenja računa, plača, gotovina in adijo

Pri društvu transparentnih zahtevamo vračilo nakaznice za izplačilo plače in hranilno knjižico. Po slovenski kmečki pameti je človekova pravica prosto in prešerno razpolagati z zasluženim denarjem od plače!  V službi sem dobil nakaznico, to je bil tak listek, kot ček. S to nakaznico sem potem odšel na katerokoli banko sem želel in s to nakaznico na blagajni prevzel gotovino ali pa plačo vpisal (tako se je reklo) na hranilno knjižico. Brez stroškov, brez sitnosti.  Tako je bilo nekoč, ko je delavec še nekaj veljal in imel izbiro. Takrat ko vehementno…

preberi več

Zakon o varstvu osebnih podatkov – ZVOP

Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 15. julija 2004. Št. 001-22-148/04 Prečiščeno besedilo;  Zakon o varstvu osebnih podatkov – ZVOP Z A K O N O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV (ZVOP-1) I. DEL SPLOŠNE DOLOČBE Vsebina zakona 1. člen S tem zakonom se določajo pravice, obveznosti, načela in ukrepi, s katerimi se preprečujejo neustavni, nezakoniti in neupravičeni posegi v zasebnost in dostojanstvo posameznika oziroma posameznice (v nadaljnjem besedilu: posameznik) pri obdelavi osebnih podatkov. Načelo zakonitosti in poštenosti 2. člen Osebni podatki se obdelujejo…

preberi več