Kakšni stroški vodenja računa, plača, gotovina in adijo

Pri društvu transparentnih zahtevamo vračilo nakaznice za izplačilo plače in hranilno knjižico. Po slovenski kmečki pameti je človekova pravica prosto in prešerno razpolagati z zasluženim denarjem od plače! 

V službi sem dobil nakaznico, to je bil tak listek, kot ček. S to nakaznico sem potem odšel na katerokoli banko sem želel in s to nakaznico na blagajni prevzel gotovino ali pa plačo vpisal (tako se je reklo) na hranilno knjižico. Brez stroškov, brez sitnosti.  Tako je bilo nekoč, ko je delavec še nekaj veljal in imel izbiro. Takrat ko vehementno omejevanje človeka in kršenje človekovih pravic še ni bila folklora. Danes izbire ni več. Vsak si mora po zakonu najprej ustvariti odvečne doživljenske mesečne stroške. In to še preden zasluži svoj prvi cent, saj ga država prisili odpreti tekoči račun katerega potem poljubno kontrolira in po potrebi jemlje, če ta priden osliček katero od obveznosti do države ne poravna pravočasno. To se mi ne zdi fer, da so ljudem z zakonom jemljejo, da neka ustanova lahko živi, ko pa bi se vsak lahko znašel po svoje. Saj nihče noče tistega, kar državi pripada. Ni pa humano, da država hoče tuje. Vse se je začelo, ko so banke postale bankomati elit in človek za požrešno kolesje in finančno vzdržnost sistemskih zobnikov, le še finančnorodna rastlina.

Aprila 2017 je Slovenija postala svetovna rekorderka po številu zakonov na prebivalca. Imeli smo 810 zakonov in 18.835 podzakonskih aktov!

Po ustavi imamo ljudje pravico do izbire, pravico do odločanja. V Sloveniji je že težko najti nekaj, kar ne bi bilo državljanska obveznosti. Misija nemogoče pa je najti pristno slovensko pravico do nečesa, in da je ta zastonj, kakopak. Pravica Slovenca je postala premosorazmerna s številom sprejetih zakonov. Več je zakonov, manj je pravic. Hitreje vlada sprejema zakone, hitreje izginjajo človekove ustavne in zakonske pravice.

Bančnih obrestni ni več, pranje denarja jim postaja prioriteta, obratovalni časi so deljeni in ne vem komu prilagojeni. Komitentom kot sem jaz ne. V osemdesetih odstotkih, ko imam jaz čas za obveznosti na banki, je ta zaprta.

Ne čudi me, da si bankirji prizadevajo hrambo gotovine imetniku zaračunati.