Število prometnih nesreč in mrtvih na cestah v Sloveniji

Število prometnih nesreč v Sloveniji narašča, toda število mrtvih na slovenskih cestah (v številkah) vpada.

Kljub temu, da država v cestno infrastrukturo vlaga zanemarljivo malo je prometnih nesreč precej manj, kot pred desetletji, ko je bilo na cestah kar nekajkrat manj vozil in voznikov. Država namenska sredstva za ceste in cestno infrastrukturo preusmerja tja, kjer jih lažje porabi in to pretežno za napajanje svojega sektorja, ceste pa propadajo in vse več jih je smrtno nevarnih.

Kar mediji v sodelovanju s pristojnimi za infrastrukturo in prostor ter organi, ki skrbijo za red in varnosti, prikazujejo je zmotno in zavajujoče. Na promet, varnost v prometu in na posledice je potrebno gledati premosorazmerno z rastjo udeleženih v prometu. Lep prikaz visoke kulture slovenskih voznikov je razviden na spodnjem grafu.

Število prometnih nesreč v Sloveniji (kronologija skozi graf):

  • graf
  • število prometnih nesreč
  • število mrtvih
  • število poškodovanih

 

Slovenski vozniki so na splošno postali kultivirani in obzirni v cestnem prometu, saj se večine ne sodi po nekaj posameznikih, kot to zavajujoče počnejo pristojni in mediji. Seveda jim ni toliko za varnost in naša življenja, kot, prvim, do cenovno višjih in represivnejših glob in, drugim, do želje po večji gledanosti ali nakladi.

Slovenci smo potrpežljivi, iznajdljivi in hvaležni, a za to še nikoli nismo bili nagrajeni.

Stat vir: SPVCP