Ustava Republike Slovenije

USTAVA REPUBLIKE SLOVENIJE (URS) I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Slovenija je demokratična republika. 2. člen Slovenija je pravna in socialna država. 3. člen Slovenija je država vseh svojih državljank in državljanov, ki temelji na trajni in neodtujljivi pravici slovenskega naroda do samoodločbe. V Sloveniji ima oblast ljudstvo. Državljanke in državljani jo izvršujejo neposredno in z volitvami, po načelu delitve oblasti na zakonodajno, izvršilno in sodno. 4. člen Slovenija je ozemeljsko enotna in nedeljiva država. 5. člen Država na svojem ozemlju varuje človekove pravice in temeljne svoboščine. Varuje in zagotavlja pravice…

preberi več