Novodobno kvizlinštvo?

Želel sem igronirati, a ne morem. Ne morem zaradi razloga, ki bije boj z logiko! Je nasprotje patriotizmu in večnim političnim nesoglasjem, v zagovarjanju katerih pa se je družno ujedinila celo večina predstavnikov  elite in večina volivcev. Mnenja položeno v nedra nasprotnega brega in le segment v seriji tovrstni političnih incestov.

Zaupanje pomembne politične vloge in mesta, ki odseva prioritete ali hibe naše družbe, je odgovornost. Odgovornost nosi posledice, a je tudi bogato poplačana, zaradi česar večina njih tudi sili v to funkcijo. Škoda, da vsi, eni bolj-drugi manj, pozabljajo na prvo, kjer pomeni iskreno in pošteno zastopanje bistvo motorja! Kdor tega ne zmore, čuti svojo  šibkost, ni zmožen lojalnosti ali je preprosto slabič, ima možnost oditi častno. Nikakor pa takšen človek nima pravice zaradi nestrinjanja z voljo večine, ki jo zastopa, ravnati v njeno slabo ali ji kakorkoli drugače škoditi in predstavljati njihovih mnenj po svoji predstavi!

Res nepolitično, ampak pravno, takšna ravnanja pomenijo zlorabo…

G.Avrelija Jurija je, za razliko od ostali pomembnežev, na mesto poslanca v Evropskem parlementu povzdignila premierova avtoritativna oblast, ki je z njim nadomestila svoj manjko in ga v prvobiti ni izbralo ljudstvo.

Prava sramota, da potemtakem človek, ki mu ljudstvo ni iskazalo naklonjenosti in s svojim glasom pokazalo svoje nezaupanje do njega, deluje v evropskem sistemu samosvoje in v nasprotju kar zagovarja oblast, katere del je on sam?

Nezakonite podtalne strukture za uslugo in bogato plačilo pričakujejo zgolj lojalno delo. Nelojalnost potemtakem  upravičeno kaznujejo!?

Mar ni napačna javna interpretacija načel zastopane večine, kot prvo in bistveno, moralno izdajstvo…