Kako preprečiti odlaganje smeti, zatreti divja odlagališča odpadkov in naravo ohraniti čisto

Odlaganje odpadkov in smeti v naravi je slovenska folklora. Kako to grdo navado preprečiti, da odpadki končajo v naravi, je kompleksen problem in stvar volje pristojnih inštitucij, ki naj bi skrbele za okolje, prostor in higieno.

PRIJAVA DIVJE ODLAGALIŠČE ODPADKOV

Največji krivci za slabo okoljsko osveščenost in okoljske katastrofe so nesposobne inštitucije, komunalna podjetja,  politika…

Kakšne so kazni in koliko je globa za odvržene odpadke – smeti – v naravi?

Odlaganje odpadkov v naravnem okolju (gozdu, travnikih, morju, reki…) je v slovenski zakonodaji strogo prepovedano in z zakonom opredeljeno. V skladu z Uredbo o odpadkih (vir: Uredba o odpadkih) je odpadke in razno-razne smeti prepovedano puščati v okolju, jih odmetavati ali z njimi nenadzorovano ravnati. Globa za tako dejanje znaša od 100 do 300 evrov. Seveda je kazen storilcu mogoče izreči le, če je ta znan. V primeru, da se odvrženi odpadki odloženi na gozdnem zemljišču, ki je v lasti zasebnika, postane zanje odgovoren lastnik zemljišča. Če jih ta nemudoma ne odstrani, odstranitev odredi občinska inšpekcija (v primeru komunalnih odpadkov) ali državna inšpekcija (v primeru drugih odpadkov). Če lastnik odredbe ne upošteva in odpadkov ne odstrani, četudi niso njegovi, pride do izvršbe s prisilitvijo. Sledi kazen in globa v višini od 2.000 do 10.000 evrov. Če je lastnik gozda pravna oseba znaša kazen od 10.000 do 100.000 €, določa Zakon o varstvu okolja (vir: ZVO-1).

Kako dela inšpekcija v primeru divjih odlaganj odpadkov v naravi?

Inšpektorat za okolje in prostor dela, kot večina inšpekcijski služb, na podlagi prijav in se kot tak izkaže naklonjen kršiteljem, saj namesto, da bi iskal tolovaje, ki onesnažujejo okolje, le ta čaka v pisarni, da bo Lojze prišel zašpecat Toneta s katerim je skregan, čeprav ta sploh ni odložil odpadkov v naravi. In če že, kdor že, ima voljo se bosti s prijavami so te neučinkovite, ker prizadanejo tistega, ki je oškodovan in ne tiste, ki to počnejo.

Kam lahko prijavim odkrito divje odlagališče odpadkov?

Divje odlagališče ali kršitelja lahko prijavim, zaenkrat še brez nagrade, na inšpektorat RS za okolje in prostor – Enotni kontaktni center državne uprave:
delovni čas: ponedeljek – petek od 8.00 – 22.00
telefon – brezplačna številka 080 2002
elektronski naslov – mail: ekc@gov.si
ali na anonimni obrazec

Kako uspešno prepričati ljudi da se odloči prijaviti kršitelja, ki odlaga smeti in odpadke v neokrnjeni naravi?

Z višjimi kaznimi in dvigom glob ter z nagrajevanjem državljanov, ki bi razkrili povzročitelje! Polovico globe nameniti prijavljitelju, kot nagrado. Od nagrade državljan četrt že vrne državi.

Država tako izreče več kazni in več pokasira. Narava je bolj zaščitena in čista. Prestopniki dobijo strah in povzročajo manj škode. Prijavljitelj dobi voljo in je ponosen, da živi v taki državi.

Volk cel in koza sita!