Javni dolg se je povečal in je manjši

Najnovejši slovenski javni dolg znaša 52 milijard evrov in je zaradi ugodne gospodarske klime kao nižji, kot je bil pred tem.

Države Unije so se veselo zadolževale, nekontrolirano zapravljale in pretežno povsod so številke dolgov strmo naraščale in letele v nebo. Slovenija ni izjema, le morda z manjšo izjemo katere od slovenskih vlad. Bruto domači proizvod po reviziji 2022 iz spodnje tabele lepo prikazuje, kako je dolg naraščal in se skozi poročanja vlad in medijev v očeh javnosti manjšal.

BDP Slovenija od leta 2018 – 2021

Zakaj je BDP v odstotnih točkah boljši, kot v evrih, denarju?

Višji, kot je BDP skozi leto, manjši je javni dolg in seveda obratno. Po adijo pamet formuli lahko javni dolg dober računovodja, ob minimalni  gospodarski rasti, prikaže da se je zmanjšal, če je BDP višji od predhodnega leta in javna poraba v tekočem letu ni previsoka. Konec koncev pa so še dvomestne številke (%) neprimerno bolj blagodejne za oči in psiho, ko devet, deset ali enajst mestne (evri).